Saltar al contingut principal

Caps de bestiar porcí. Províncies

Caps de bestiar porcí. Províncies 2022
Reproductors
Garrins Porcs < 50 kg Porcs d'engreix Mascles Truges Total
Barcelona 723.209 322.468 563.237 1.013 191.222 1.801.149
Girona 283.341 252.837 344.378 791 70.760 952.105
Lleida 1.277.341 997.816 1.883.967 2.053 290.215 4.451.392
Tarragona 214.368 103.221 219.916 169 56.066 593.740
Total 2.498.258 1.676.342 3.011.498 4.026 608.263 7.798.386
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Enquesta efectius ramaders.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La Unió Europea fixa que els estats membres efectuaran enquestes ramaderes anuals per a la determinació del nombre de caps de bestiar i la seva estructura per grups d'edat i estats productius.

Les enquestes d'efectius ramaders tenen com a objectiu la quantificació del nombre de caps de bestiar de les espècies porcina, ovina i caprina, presents a les explotacions catalanes en dos períodes de referència concrets. En l'espècie ovina i caprina, també recull informació relativa a la producció de llet i el seu destí. El Reglament 1165/2008 concreta que per a l'espècie porcina s'efectuaran dues enquestes anuals, la primera durant el mes de maig i la segona durant el mes de novembre. Per a les espècies ovina i caprina fixa una única enquesta anual, a realitzar de forma conjunta per a les dues espècies durant el mes de novembre. L'àmbit poblacional comprén totes les explotacions ramaderes de les espècies porcina, ovina i caprina ubicades dins del territori de Catalunya i consignades com a actives en el Registre d'explotacions agràries del DAAM.

A Catalunya, l'organisme responsable de la gestió, execució, revisió i difusió dels resultats de l'Enquesta d'efectius ramaders és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). Aquesta operació estadística s'ha de dur a terme d'acord amb les bases comunes que estableixel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) per a totes les comunitats autònomes de l'Estat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".