Saltar al contingut principal

Caps de bestiar porcí. Províncies

Caps de bestiar porcí. Províncies Total
Reproductors
Garrins Porcs < 50 kg Porcs d'engreix Mascles Truges Total
2022 2.498.258 1.676.342 3.011.498 4.026 608.263 7.798.386
2021 2.372.224 1.768.436 3.283.724 2.630 593.878 8.020.892
2020 2.420.440 1.738.404 3.289.456 6.292 617.449 8.072.041
2019 2.673.077 1.489.296 3.130.482 2.830 617.246 7.912.932
2018 2.461.212 1.779.961 2.937.886 2.492 597.351 7.778.902
2017 2.655.066 1.850.059 2.642.578 2.729 603.862 7.754.294
2016 2.132.606 1.818.836 3.046.689 3.969 614.875 7.616.975
2015 2.147.213 1.714.778 3.200.999 3.030 633.726 7.699.746
2014 2.232.507 1.829.288 2.818.460 3.522 573.438 7.457.215
2013 1.817.613 1.604.801 2.717.217 2.939 534.639 6.677.209
2012 1.879.398 1.768.310 2.670.832 3.291 519.142 6.840.973
2011 1.933.867 1.756.671 2.744.088 5.092 551.824 6.991.542
2010 1.830.893 1.848.528 2.481.236 4.182 557.858 6.722.697
2009 1.970.360 1.552.240 2.511.986 4.524 596.934 6.636.044
2008 1.907.636 1.634.560 2.531.927 8.384 565.756 6.648.263
Font:
2008: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Enquesta efectius ramaders.
2009-2013: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Enquesta efectius ramaders.
2014: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Medi Natural. Enquesta efectius ramaders.
2015-2019: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enquesta efectius ramaders.
2020-2022: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Enquesta efectius ramaders.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

PRORAM

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de la ramaderia (PRORAM).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La Unió Europea fixa que els estats membres efectuaran enquestes ramaderes anuals per a la determinació del nombre de caps de bestiar i la seva estructura per grups d'edat i estats productius.

Les enquestes d'efectius ramaders tenen com a objectiu la quantificació del nombre de caps de bestiar de les espècies porcina, ovina i caprina, presents a les explotacions catalanes en dos períodes de referència concrets. En l'espècie ovina i caprina, també recull informació relativa a la producció de llet i el seu destí. El Reglament 1165/2008 concreta que per a l'espècie porcina s'efectuaran dues enquestes anuals, la primera durant el mes de maig i la segona durant el mes de novembre. Per a les espècies ovina i caprina fixa una única enquesta anual, a realitzar de forma conjunta per a les dues espècies durant el mes de novembre. L'àmbit poblacional comprén totes les explotacions ramaderes de les espècies porcina, ovina i caprina ubicades dins del territori de Catalunya i consignades com a actives en el Registre d'explotacions agràries del DAAM.

A Catalunya, l'organisme responsable de la gestió, execució, revisió i difusió dels resultats de l'Enquesta d'efectius ramaders és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). Aquesta operació estadística s'ha de dur a terme d'acord amb les bases comunes que estableixel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) per a totes les comunitats autònomes de l'Estat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".