Saltar al contingut principal

Producció de llet. Províncies

Producció de llet. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
2022 190.933 241.534 281.375 0 713.842
2021 200.746 254.533 288.527 0 743.806
2020 204.861 256.701 288.707 0 750.269
2019 202.071 250.714 278.133 0 730.918
2018 204.889 251.745 273.688 0 730.322
2017 207.952 257.758 267.296 0 733.006
2016 204.937 258.164 258.023 0 721.124
2015 200.420 252.677 246.130 0 699.227
2014 196.621 243.999 222.222 0 662.843
2013 192.086 234.202 212.819 25 639.132
2012 200.729 237.274 207.365 94 645.462
2011 191.750 228.272 204.402 862 625.285
2010 186.114 219.808 196.327 1.981 604.230
2009 172.796 212.413 188.495 2.044 575.748
2008 203.455 204.680 184.930 2.031 595.095
Unitats: Milers de litres.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Nota: A partir del 2008, la producció de llet de vaca només s'ofereix per províncies.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal, que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Les dades de producció de llet s'obtenen de les declaracions de les entregues de llet que es fan a les centrals lleteres (indústries) i de les vendes directes, i que s'envien periòdicament al Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".