Saltar al contingut principal

Producció de carn. Per espècies

Producció de carn. Sacrifici de bestiar i destinació de la carn. Per espècies Catalunya. 2021
Sacrifici de bestiar Destinació de la carn
Caps sacrificats (unitats) Pes en canal (tones) Consum directe (tones) Consum industrial (tones)
Boví 502.229 132.408 119.178 13.231
Boví major (1) 16.631 5.084 4.158 926
Resta boví 485.598 127.324 115.020 12.304
Oví 1.100.978 14.835 13.643 1.192
Oví major 8.911 177 174 3
Xais 1.092.067 14.658 13.468 1.189
Cabrum 78.059 354 347 7
Porcí 24.041.540 2.080.549 896.867 1.183.682
Garrins 9.273 59 59 0
Resta porcí 24.032.267 2.080.490 896.808 1.183.682
Equí 1.594 398 314 84
Aviram (2) 198.866 350.176 287.183 62.993
Pollastres d'engreix (broilers) 147.641 268.718 233.574 35.144
Gallines 2.351 6.147 4.098 2.049
Altres aus 48.875 75.311 49.511 25.800
Conills (2) 7.618 8.893 8.638 255
Total 232.208.642 2.587.612 1.326.169 1.261.444
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Enquesta efectius ramaders.
Notes:
- (1) Vaques que han parit algun cop.
- (2) Caps de bestiar en milers.

Darrera actualització: 27 de juliol de 2022.

Estadística PRORAM

Nota metodològica

Definició de conceptes

Broiler
Pollastre o polla d'engreix que es cria per a aprofitar-ne la carn.

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació .

L'Enquesta de sacrifici de bestiar en escorxadors té l'objectiu d'obtenir informació de l'evolució de la producció càrnia a Catalunya per espècies i tipologia d'animals. La informació s'obté mensualment per les principals espècies ramaderes: boví, porcí, cabrum, aviram, conills o equí.

Amb caràcter anual també es duu a terme una enquesta complementària sobre el sacrifici del bestiar en escorxadors de l'any anterior que no va ser objecte de l'enquesta mensual.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".