Saltar al contingut principal

Producció de carn. Per espècies

Producció de carn. Sacrifici de bestiar i destinació de la carn. Per espècies Catalunya. 2022
Sacrifici de bestiar Destinació de la carn
Caps sacrificats (unitats) Pes en canal (tones) Consum directe (tones) Consum industrial (tones)
Boví 511.771 133.912 120.311 13.601
Boví major (1) 15.576 4.703 3.567 1.136
Resta boví 496.195 129.209 116.744 12.465
Oví 1.068.086 14.435 13.332 1.103
Oví major 8.653 176 176 0
Xais 1.059.433 14.259 13.156 1.103
Cabrum 76.469 359 354 5
Porcí 23.384.848 2.019.354 794.588 1.224.766
Garrins 9.693 53 53 0
Resta porcí 23.375.155 2.019.301 794.535 1.224.766
Equí 1.390 359 323 36
Aviram (2) 197.156 355.798 284.439 71.360
Pollastres d'engreix (broilers) 149.123 273.364 232.052 41.311
Gallines 2.272 5.706 3.795 1.911
Altres aus 45.761 76.729 48.592 28.138
Conills (2) 6.267 7.222 7.207 16
Total 228.466.042 2.531.440 1.220.553 1.310.886
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Enquesta efectius ramaders.
Notes:
(1) Vaques que han parit algun cop.
(2) Caps de bestiar en milers.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Broiler
Pollastre o polla d'engreix que es cria per a aprofitar-ne la carn.

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació .

L'Enquesta de sacrifici de bestiar en escorxadors té l'objectiu d'obtenir informació de l'evolució de la producció càrnia a Catalunya per espècies i tipologia d'animals. La informació s'obté mensualment per les principals espècies ramaderes: boví, porcí, cabrum, aviram, conills o equí.

Amb caràcter anual també es duu a terme una enquesta complementària sobre el sacrifici del bestiar en escorxadors de l'any anterior que no va ser objecte de l'enquesta mensual.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".