Saltar al contingut principal
Producció d'ous per a consum. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
2022 11.065 8.348 48.885 34.406 102.704
2021 10.750 5.502 48.416 32.310 96.978
2020 9.815 6.092 43.975 31.385 91.268
2019 10.817 5.874 47.788 31.062 95.541
2018 11.101 6.077 48.154 40.017 105.349
2017 10.991 5.967 44.330 38.845 100.133
2016 10.377 6.591 40.696 36.556 94.220
2015 10.780 6.764 43.588 35.832 96.965
2014 11.083 6.190 35.678 36.259 89.210
2013 9.223 6.170 35.858 30.522 81.773
2012 10.654 7.563 32.086 30.769 81.072
2011 12.487 6.726 39.607 45.638 104.458
2010 17.840 10.056 45.937 55.231 129.064
2009 16.557 9.601 45.937 56.368 128.464
2008 19.720 11.746 27.442 52.584 111.492
2007 21.417 12.651 35.624 52.319 122.011
2006 22.906 13.175 37.459 49.573 123.113
2005 28.407 20.866 40.637 44.610 134.520
2004 29.156 20.866 39.954 42.824 132.800
2003 33.552 20.866 34.552 50.901 139.871
2002 35.526 20.500 32.931 51.143 140.100
2001 34.042 20.500 35.860 52.706 143.108
Unitats: Milers de dotzenes.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Nota: A partir de l'any 2009 les dades no són estrictament comparables amb les d'anys anteriors per la introducció de millores metodològiques.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".