Saltar al contingut principal

Producció de llana. Per tipus. Províncies

Producció de llana. Per tipus. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Blanca 120,07 94,85 202,41 41,66 459,00
Fina (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrefina (2) 120,07 94,85 202,41 41,66 459,00
Basta (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Negra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 120,07 94,85 202,41 41,66 459,00
Unitats: Tones.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Notes:
- (1) Comprèn els tipus Trashumant, Barros i Carda o Córdoba.
- (2) Comprèn els tipus entrefina fina, entrefina corrent i entrefina ordinària.
- (3) Comprèn els tipus basta i xurra.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

PRORAM

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de la ramaderia (PRORAM).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".