Saltar al contingut principal

Producció de llana. Per tipus. Províncies

Producció de llana. Per tipus. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Blanca 125,79 99,20 214,66 43,99 484,00
Fina (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrefina (2) 125,79 99,20 214,66 43,99 484,00
Basta (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Negra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 125,79 99,20 214,66 43,99 484,00
Unitats: Tones.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Notes:
- (1) Comprèn els tipus Trashumant, Barros i Carda o Córdoba.
- (2) Comprèn els tipus entrefina fina, entrefina corrent i entrefina ordinària.
- (3) Comprèn els tipus basta i xurra.

Darrera actualització: 27 de juliol de 2022.

Estadística PRORAM

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".