Saltar al contingut principal

Producció de mel i cera. Províncies

Producció de mel i cera. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Mel (Kg) 106.161 74.100 159.196 362.456 701.913
Ruscos mòbils 79.756 58.105 142.388 347.541 627.790
Ruscos fixos 26.406 15.995 16.808 14.915 74.124
Cera (Kg) 2.799 1.927 4.577 9.586 18.888
Ruscos mòbils 2.103 1.511 4.094 9.193 16.900
Ruscos fixos 696 416 483 393 1.988
Unitats: Quilograms.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Nota: A partir de l'any 2009 les dades no són estrictament comparables amb les d'anys anteriors per la introducció de millores metodològiques.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".