Saltar al contingut principal

Producció de mel i cera. Províncies

Producció de mel i cera. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Mel (Kg) 309.113 256.320 645.835 906.651 2.117.919
Ruscos mòbils 266.111 219.024 618.134 871.031 1.974.300
Ruscos fixos 43.002 37.296 27.701 35.620 143.619
Cera (Kg) 7.193 6.164 15.239 21.807 50.403
Ruscos mòbils 6.118 5.223 14.456 20.940 46.738
Ruscos fixos 1.075 941 783 866 3.665
Unitats: Quilograms.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Nota: A partir de l'any 2009 les dades no són estrictament comparables amb les d'anys anteriors per la introducció de millores metodològiques.

Darrera actualització: 27 de juliol de 2022.

Estadística PRORAM

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".