Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per tipus de béns. Taxa de variació

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. Per tipus de béns. Taxa de variació Catalunya
Energia Productes industrials Béns de consum Durador No durador Béns d'equipament Estr.metàl·liques i material transport Maquinària i altres Béns intermedis Minerals no metàl·lics ni energètics i química Altres béns intermedis IPI Catalunya IPI Espanya
2022 -3,7 1,2 4,2 5,4 4,1 1,8 -4,0 7,3 -2,3 -5,6 -0,4 0,6 2,4
2021 0,4 9,4 8,0 21,0 7,4 10,6 2,7 19,3 10,2 9,3 10,7 8,3 7,1
2020 -7,4 -9,6 -6,2 -15,9 -5,6 -17,8 -21,6 -13,1 -7,4 -2,7 -9,8 -9,3 -9,2
2019 3,3 -1,8 -1,5 2,0 -1,7 -0,1 -0,3 0,2 -3,4 -2,1 -4,0 -1,2 0,7
2018 -6,4 1,9 1,7 5,5 1,5 5,9 4,8 7,2 -0,6 -3,4 0,9 0,8 0,7
2017 4,8 3,6 3,6 19,5 2,9 2,4 1,0 4,3 4,3 5,0 3,9 3,7 2,9
2016 1,7 3,3 3,7 -1,4 4,0 3,5 2,6 4,8 2,6 2,2 2,9 3,1 1,6
2015 2,0 2,7 2,2 -3,1 2,4 1,9 0,1 4,0 3,8 3,6 3,9 2,6 3,3
2014 -4,4 2,6 0,8 -3,5 1,0 2,9 4,8 0,8 4,6 6,2 3,8 1,6 1,5
2013 4,9 0,4 -0,3 -18,0 0,8 2,3 2,0 2,6 -0,1 0,2 -0,3 1,0 -1,7
2012 2,7 -5,8 -4,4 -14,5 -3,7 -7,1 -9,5 -4,3 -6,5 -9,3 -5,0 -4,7 -6,4
2011 -4,3 -0,5 -2,6 -15,8 -1,5 5,3 1,0 10,8 -1,6 -9,4 -1,2 -1,0 -2,0
2010 12,1 3,6 3,8 -3,6 4,5 4,3 4,8 3,5 3,1 -1,1 5,3 4,5 0,9
2009 -5,0 -16,8 -8,2 -39,9 -3,3 -26,3 -29,7 -21,0 -19,5 -15,8 -21,0 -15,7 -16,2
2008 1,3 -9,2 -3,5 -14,6 -1,4 -11,1 -10,2 -12,4 -13,3 -12,0 -12,5 -8,3 -7,1
2007 -3,3 2,5 3,1 7,5 2,3 4,0 1,8 7,5 1,0 4,9 0,5 2,0 2,4
2006 5,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,7 14,6 2,1 11,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,0 3,7
2005 -4,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,2 -1,4 0,4 -2,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -3,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,1 0,2
2004 11,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,2 -5,2 -0,8 0,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,4 2,0
2003 2,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,0 -6,8 -0,3 -4,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,1 1,5
Unitats: Tant per cent (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de maig de 2023.

Estadística IPI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Bé d'equipament
Bé utilitzat en el procés productiu amb una vida útil superior a un any. Inclou terrenys, edificis, maquinària, utillatge, mobiliari i vehicles.
Índex de producció industrial (IPI)
Indicador quantitatiu de la producció de béns industrials (inclosos els energètics). Mesura l'evolució de la producció sense tenir en compte l'efecte dels preus.

Aspectes metodològics

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i el conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

L'índex de producció de productes industrials (IPPI) inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels Grans Sectors Industrials.

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".