Saltar al contingut principal
Consum d'energia primària. Per tipus Catalunya
Carbó Petroli Gas natural Energia nuclear (1) Saldo intercanvis elèctrics (2) Residus no renovables Energia solar tèrmica (3) Energia solar fotovoltaica (3) Energia solar termoelèctrica (3) Energia eòlica (3) Energia hidroelèctrica (3) Biomassa (4) Total
2019 34,6 11.673,1 5.821,9 6.220,4 123,9 138,0 33,0 38,8 8,7 271,1 303,4 704,3 25.371,2
2018 33,5 11.743,2 5.525,5 5.549,6 426,2 130,8 31,7 34,4 9,4 238,0 468,7 675,9 24.866,9
2017 36,7 11.513,3 5.616,5 6.388,8 323,1 133,2 30,5 36,9 11,0 248,2 323,3 636,7 25.298,2
2016 29,8 11.296,4 5.211,5 6.250,2 402,6 133,8 29,3 36,0 10,8 235,2 345,2 575,1 24.555,9
2015 31,0 11.180,0 5.260,8 6.144,5 409,1 121,9 28,2 36,5 11,7 228,6 384,7 566,1 24.403,1
2014 31,9 10.440,6 4.933,8 6.004,2 424,0 114,3 27,3 35,7 10,7 252,3 457,3 521,9 23.254,0
2013 31,7 9.802,7 5.549,1 6.251,6 143,2 98,3 26,5 37,1 6,4 280,7 471,1 505,3 23.203,7
2012 32,8 10.480,8 5.929,6 6.071,1 351,1 107,9 25,3 34,9 0,0 231,5 290,2 696,0 24.251,2
2011 41,8 11.490,5 5.954,8 5.511,4 513,9 113,5 23,5 30,9 0,0 171,0 326,0 597,2 24.774,5
2010 169,3 12.082,2 6.086,4 6.289,5 381,2 101,8 20,9 25,6 0,0 136,3 422,8 543,6 26.259,6
2009 136,7 11.896,1 5.958,2 4.886,9 768,5 68,2 18,3 23,9 0,0 78,6 360,3 469,9 24.665,6
2008 222,7 11.930,7 6.514,6 5.672,3 608,9 73,9 13,1 10,4 0,0 66,2 327,2 384,7 25.824,7
2007 267,1 13.262,1 6.571,3 5.280,3 826,5 90,1 9,6 2,5 0,0 42,7 275,2 338,7 26.966,1
2006 301,6 12.900,3 6.109,7 5.927,0 695,3 76,3 7,8 0,6 0,0 27,3 263,5 297,1 26.606,5
2005 272,6 13.206,4 6.730,4 5.231,0 605,1 79,6 6,0 0,3 0,0 20,9 283,1 293,0 26.728,4
2004 266,8 13.074,5 6.208,3 6.159,2 212,6 79,1 4,3 0,2 0,0 17,7 425,5 280,1 26.728,3
2003 178,7 12.671,6 5.663,4 6.419,8 336,5 72,5 2,6 0,1 0,0 14,0 481,9 274,5 26.115,6
2002 278,2 12.399,2 4.913,3 6.400,6 348,9 37,3 2,5 0,1 0,0 14,8 319,1 201,6 24.915,6
2001 131,3 12.099,3 4.247,5 6.491,1 423,8 27,6 2,3 0,1 0,0 14,0 395,6 207,4 24.040,0
2000 259,5 11.638,6 3.937,0 6.353,8 308,7 34,2 2,1 0,1 0,0 11,9 352,7 210,5 23.109,1
1999 232,8 11.925,6 3.643,1 5.948,5 210,9 27,7 1,6 0,1 0,0 7,6 365,6 214,4 22.577,9
1998 209,4 11.397,0 3.162,5 6.081,0 188,8 19,7 1,4 0,1 0,0 0,7 386,5 213,8 21.660,9
1997 341,8 10.536,2 3.206,5 5.658,6 115,3 18,2 1,4 0,1 0,0 0,6 447,9 219,0 20.545,6
1996 297,5 10.835,6 2.505,5 5.628,1 113,7 16,3 1,4 0,0 0,0 0,7 494,7 216,7 20.110,2
1995 237,1 10.297,1 2.215,7 5.241,1 406,3 13,7 1,3 0,0 0,0 0,3 333,4 214,4 18.960,4
1994 266,1 9.744,1 1.991,2 5.537,5 245,9 12,3 1,3 0,0 0,0 0,1 384,4 192,0 18.374,9
1993 250,0 9.474,9 1.887,7 5.371,0 278,8 11,2 1,3 0,0 0,0 0,1 353,1 229,6 17.857,7
1992 315,9 9.099,4 2.013,6 5.430,8 100,6 11,9 1,3 0,0 0,0 0,1 405,2 279,7 17.658,5
1991 480,8 8.950,8 1.891,3 5.469,8 254,6 12,7 1,3 0,0 0,0 0,1 295,8 293,8 17.651,0
1990 565,1 8.566,5 1.749,2 5.501,0 144,8 12,0 1,2 0,0 0,0 0,0 250,9 252,8 17.043,5
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
Notes:
- (1) Mesurat en termes d'energia física (2.530 kcal/kWh).
- (2) Mesurat en equivalent al consum (860 kcal/kWh).
- (3) Mesurada en termes d'energia física (860 Kcal/kWh).
- (4) S'hi inclou la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2021.

ENE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Balanç energètic (ENE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum d'energia primària
Agregació de la producció local amb el saldo d'importació/exportació d'energia, tenint en compte les variacions d'estocs i els búnquers.
Tona equivalent de petroli (tep)
Unitat d'energia equivalent a 107 quilocalories. Aquesta unitat és emprada normalment en els balanços energètics per expressar els continguts energètics reals de les diferents fonts d'energia en relació amb una unitat estàndard de petroli brut, que té un poder calorífic inferior (PCI) de 107 quilocalories per tona.

Aspectes metodològics

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".