Saltar al contingut principal
Consum final d'energia. Per tipus Catalunya
Carbó Gasos liquats del petroli Gasolina Querosè Gas-oil Fuel-oil Coc de petroli Gas natural Gasos refineria Energia elèctrica Residus no renovables Solar tèrmica Biomassa (1) Total
2019 21,5 167,5 949,2 1.430,5 4.300,0 81,3 263,6 2.945,9 0 3.624,8 98,2 33,0 485,8 14.446,7
2018 20,9 172,4 873,9 1.304,6 4.206,9 84,0 287,2 3.008,2 0 3.642,0 91,8 31,7 451,0 14.218,4
2017 21,9 178,0 819,1 1.253,5 4.108,3 81,7 284,6 2.821,3 0 3.700,7 97,5 30,5 381,8 13.822,5
2016 20,5 169,7 809,8 1.196,0 4.097,5 86,7 283,0 2.718,1 0 3.617,3 96,0 29,3 334,1 13.498,2
2015 20,5 168,4 772,1 1.160,8 3.974,4 76,8 266,3 2.755,4 0 3.599,1 86,6 28,2 319,1 13.266,4
2014 20,2 164,6 767,0 1.147,0 3.841,6 79,5 281,3 2.701,1 0 3.529,5 78,0 27,3 299,2 12.965,7
2013 20,1 184,2 770,2 1.051,8 3.801,2 82,0 194,5 2.928,2 0 3.576,2 77,2 26,5 262,4 13.014,7
2012 19,8 194,3 802,3 1.114,3 3.793,0 93,6 291,5 3.000,6 0 3.720,6 85,3 25,3 467,8 13.656,4
2011 26,6 200,9 859,9 1.183,2 4.149,3 98,8 331,5 3.046,9 0 3.806,9 83,1 23,5 406,6 14.255,2
2010 26,0 237,3 924,9 1.089,8 4.525,2 121,1 427,8 3.161,3 0 3.860,7 73,5 20,9 354,2 14.851,6
2009 28,3 226,3 1.004,4 1.095,3 4.552,1 152,7 436,8 3.040,3 0 3.831,1 49,6 18,3 284,7 14.734,6
2008 94,1 242,4 1.070,7 1.137,1 4.738,8 185,7 523,8 3.228,7 0 3.995,0 52,8 13,1 212,5 15.507,0
2007 64,5 245,6 1.151,5 1.112,0 5.043,8 224,2 663,7 3.302,8 0 4.060,2 64,5 9,6 170,7 16.125,6
2006 29,8 250,3 1.208,9 931,5 4.878,8 261,5 719,8 3.353,8 0 3.999,6 54,9 7,8 130,4 15.843,0
2005 27,5 286,0 1.279,2 883,6 4.866,2 277,5 737,6 3.538,5 0 3.896,8 57,2 6,0 128,5 15.999,8
2004 27,6 290,5 1.371,2 836,4 4.797,3 325,8 725,8 3.480,1 0 3.746,4 55,9 4,3 114,7 15.784,2
2003 28,0 286,8 1.421,2 741,9 4.524,7 353,6 706,0 3.359,7 0 3.648,5 47,2 2,6 109,4 15.231,5
2002 36,2 298,6 1.485,4 688,6 4.291,0 376,3 696,8 2.963,2 0 3.424,7 22,2 2,5 82,7 14.368,2
2001 62,0 310,8 1.550,2 703,4 4.187,2 391,9 661,5 2.875,2 0 3.348,0 17,2 2,3 86,8 14.196,5
2000 67,1 322,9 1.598,1 672,9 3.942,9 403,9 648,1 2.702,5 0 3.104,5 20,3 2,1 86,0 13.571,3
1999 60,2 345,1 1.661,0 613,2 3.750,6 500,1 617,6 2.586,9 0 2.968,8 16,0 1,6 91,3 13.212,4
1998 63,8 345,5 1.692,1 580,0 3.456,1 519,0 605,2 2.348,4 0 2.877,3 16,2 1,4 93,8 12.598,8
1997 72,2 348,1 1.709,1 532,0 3.135,1 554,4 592,4 2.163,7 0 2.696,7 15,1 1,4 94,4 11.914,6
1996 125,3 367,2 1.724,2 481,1 3.021,6 609,2 556,7 1.990,8 5 2.582,7 13,6 1,4 106,9 11.585,6
1995 57,4 356,1 1.777,4 373,8 2.725,4 646,0 598,3 1.788,5 8 2.491,4 13,0 1,3 106,9 10.943,4
1994 56,5 363,0 1.732,4 335,7 2.450,4 676,1 536,2 1.647,6 9 2.392,3 11,6 1,3 113,2 10.325,0
1993 62,4 404,8 1.702,4 308,6 2.333,8 633,1 423,2 1.587,6 18 2.296,2 10,3 1,3 152,9 9.934,1
1992 115,1 400,1 1.682,5 304,6 2.234,9 719,5 369,9 1.619,1 17 2.311,4 11,0 1,3 200,9 9.987,0
1991 277,8 399,4 1.681,0 284,2 2.292,0 730,3 299,9 1.558,5 21 2.247,7 11,8 1,3 227,9 10.032,9
1990 355,6 378,1 1.582,8 274,6 2.142,9 763,1 248,5 1.392,3 45 2.165,3 12,0 1,2 211,5 9.572,6
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
Nota: (1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, biocombustibles i el biogàs.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2021.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum final d'energia
Quantitat d'energia consumida pels usuaris. No inclou el consum per a transformació no energètica.
Tona equivalent de petroli (tep)
Unitat d'energia equivalent a 107 quilocalories. Aquesta unitat és emprada normalment en els balanços energètics per expressar els continguts energètics reals de les diferents fonts d'energia en relació amb una unitat estàndard de petroli brut, que té un poder calorífic inferior (PCI) de 107 quilocalories per tona.

Aspectes metodològics

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".