Saltar al contingut principal
Consum final d'energia. Per sectors Catalunya
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Indústria 3.685,7 3.698,1 3.744,3 3.623,7 3.581,8 3.521,2 3.472,4 3.716,5 3.855,8 3.920,6 3.849,5 4.511,7 4.884,6 4.914,0 5.002,3 4.953,6 4.942,5 4.800,7 4.657,3 4.494,8 4.446,9 4.343,4 4.101,9 3.949,5 3.782,9 3.565,6 3.318,9 3.505,7 3.652,1 3.664,3
Carbó 21,5 20,9 21,9 20,5 20,5 20,2 20,1 19,8 26,6 26,0 28,2 94,0 64,4 29,6 27,2 27,2 27,5 35,6 61,3 66,3 59,3 62,8 71,1 122,0 53,5 52,1 56,3 109,7 268,7 346,9
Gasos liquats del petroli 7,8 9,8 9,8 9,3 9,6 9,8 11,5 12,5 14,6 15,4 15,3 19,1 20,1 19,2 19,8 21,2 24,5 29,9 29,6 28,3 22,2 26,8 36,2 33,2 31,8 32,6 31,6 27,7 23,5 22,9
Gas-oil 62,2 62,7 62,0 62,2 63,9 65,7 69,4 77,5 84,4 92,8 95,6 114,8 126,3 134,6 140,0 139,6 131,2 118,9 115,2 111,6 107,9 104,3 100,6 112,8 90,0 85,2 91,5 83,4 88,3 73,1
Fuel-oil 16,0 16,6 19,2 22,4 26,4 28,9 29,7 35,2 47,0 64,5 77,0 100,9 126,6 152,2 177,5 214,1 263,7 297,4 316,0 327,7 412,7 432,8 449,3 495,6 531,2 578,7 537,4 616,2 630,6 665,4
Coc de petroli 258,1 280,3 277,1 276,5 260,5 273,0 184,4 280,8 320,0 413,4 424,0 510,7 651,8 707,6 724,6 712,9 695,2 687,0 651,8 638,6 609,5 598,5 585,3 551,9 593,1 530,1 415,6 362,7 297,8 246,4
Gas natural 1.695,0 1.706,9 1.664,1 1.604,3 1.600,9 1.570,7 1.632,7 1.672,4 1.712,2 1.678,8 1.659,0 1.919,3 2.023,6 2.011,6 2.079,1 2.057,5 2.046,2 1.941,5 1.843,7 1.738,6 1.717,8 1.622,8 1.503,8 1.349,6 1.221,7 1.085,6 1.032,8 1.074,4 1.059,9 1.025,0
Energia elèctrica 1.396,1 1.395,7 1.483,6 1.438,3 1.425,8 1.393,9 1.363,7 1.417,9 1.465,7 1.475,0 1.433,4 1.631,9 1.743,0 1.736,4 1.716,1 1.675,2 1.665,3 1.633,2 1.587,8 1.529,2 1.469,5 1.445,1 1.302,9 1.231,2 1.206,8 1.145,9 1.077,2 1.107,6 1.139,2 1.150,9
Residus no renovables 93,1 86,0 93,1 91,8 82,9 73,9 72,9 80,9 74,6 63,7 46,6 49,5 62,0 52,8 55,0 53,8 45,7 22,2 17,2 20,3 16,0 16,2 15,1 13,6 13,0 11,6 10,3 11,0 11,8 12,0
Energies renovables (1) 132,5 115,8 110,9 95,4 87,5 83,4 82,8 114,1 106,4 85,4 64,4 66,1 59,4 58,5 52,1 45,0 41,8 35,0 34,7 34,2 32,0 34,1 37,6 39,6 41,8 43,8 66,2 113,0 132,3 121,7
Solar tèrmica 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Domèstic 2.123,0 2.178,4 2.037,1 1.992,5 2.038,3 2.014,4 2.172,8 2.246,0 2.237,1 2.494,9 2.416,2 2.327,3 2.262,2 2.302,5 2.469,5 2.333,1 2.250,9 1.990,8 1.983,3 1.904,1 1.833,5 1.697,2 1.569,9 1.587,9 1.464,2 1.460,9 1.529,6 1.488,2 1.468,7 1.267,2
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 2,2 2,4 3,6 5,0 4,4 7,8 6,8
Gasos liquats del petroli 93,8 100,2 106,5 101,2 102,4 100,2 112,4 118,1 121,7 143,9 138,2 147,0 148,9 154,5 179,4 183,5 180,7 186,5 197,2 210,6 231,4 228,8 221,4 239,2 231,4 238,0 270,8 269,5 272,6 257,6
Querosè 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,7 1,6 1,7 1,8 2,2 2,8 3,5 3,9 4,0 3,5 4,6 4,5 4,5 4,6
Gas-oil 233,3 224,0 203,0 205,7 204,3 214,7 245,8 266,8 248,1 322,3 276,5 278,2 282,2 290,4 369,5 327,3 332,4 297,0 311,6 286,5 294,1 263,0 225,2 237,9 202,2 188,4 211,9 184,7 191,4 169,0
Fuel-oil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 1,1 1,5 1,9
Coc de petroli 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,3 1,6 1,9 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 3,7 4,2 4,7 5,3 4,4 4,9 5,1 6,6 6,1 1,0 1,2
Gas natural 832,2 885,9 780,5 756,3 802,2 789,9 859,3 878,0 888,5 993,0 951,5 897,7 853,5 904,8 982,1 937,4 884,2 712,6 718,6 671,0 624,1 531,9 479,9 461,4 398,6 404,0 390,7 386,6 351,7 251,9
Energia elèctrica 866,1 877,5 856,6 842,0 838,7 826,3 881,3 917,2 920,3 974,6 987,8 947,0 926,1 907,4 886,5 839,0 808,2 751,2 707,6 687,4 628,6 616,9 587,7 579,6 561,0 554,1 555,0 546,0 542,8 466,7
Energies renovables (1) 97,6 90,6 90,3 87,1 90,2 83,0 73,5 65,3 57,6 59,6 60,2 55,1 49,5 43,1 49,3 43,1 42,0 38,8 43,0 42,8 48,6 48,7 46,5 55,9 54,0 57,5 71,5 72,5 78,7 73,9
Solar tèrmica 22,7 21,8 21,1 20,4 19,8 19,4 18,9 18,2 17,0 15,2 13,6 9,9 7,3 6,1 4,8 3,4 2,1 2,0 1,8 1,7 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
Primari 224,0 219,7 216,3 216,6 211,8 204,3 217,1 225,5 228,8 254,5 247,6 243,4 237,2 236,3 253,1 244,6 248,2 251,4 262,1 257,5 263,3 255,1 248,2 253,4 244,4 235,5 237,1 232,2 235,3 232,9
Gasos liquats del petroli 12,3 11,5 10,8 10,4 9,7 9,0 11,5 12,7 12,6 16,5 14,1 14,7 15,2 13,9 15,1 15,8 15,4 17,8 18,0 16,3 16,8 15,8 14,7 13,6 13,9 11,8 12,8 12,0 10,3 8,4
Gas-oil 147,6 144,7 141,6 149,4 150,5 147,1 156,7 157,1 161,6 180,3 178,4 171,7 169,5 170,6 182,1 174,7 184,3 183,0 194,4 197,6 207,8 208,9 205,2 213,1 203,5 197,0 198,0 195,1 196,9 195,4
Coc de petroli 5,5 6,8 7,4 6,4 5,6 8,1 9,7 10,2 10,7 12,9 11,0 11,1 10,3 10,3 10,8 10,3 7,8 6,3 5,7 4,9 2,8 0,7 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
Gas natural 9,9 11,5 11,7 8,8 4,4 3,0 5,7 11,8 11,1 13,5 12,3 13,3 10,2 9,6 13,9 14,3 11,7 8,9 9,0 10,3 11,6 3,0 2,9 1,2 0,8 0,9 1,3 1,4 1,4 1,3
Energia elèctrica 35,7 33,2 33,9 32,7 30,9 29,2 29,1 31,0 30,9 29,6 29,9 30,9 30,5 30,5 29,7 27,9 27,4 34,0 33,4 26,9 22,6 25,0 23,6 23,4 24,1 23,4 22,3 21,1 23,8 25,1
Energies renovables (1) 13,0 12,0 10,9 8,9 10,7 7,9 4,4 2,7 1,9 1,7 1,9 1,7 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,5 1,7 1,7 1,5 1,9 1,9 2,0 2,6 2,6 2,9 2,7
Serveis 1.898,1 1.888,8 1.822,2 1.792,0 1.787,3 1.763,5 1.889,5 1.968,2 2.007,9 2.083,5 2.000,6 1.991,3 2.000,9 1.992,6 2.018,0 1.951,7 1.842,3 1.566,9 1.598,5 1.408,3 1.336,9 1.215,2 1.165,7 1.154,5 1.085,8 1.029,3 1.045,0 1.012,4 919,2 865,4
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 1,1 1,5 0,8 1,1 1,0 1,3 1,9
Gasos liquats del petroli 38,2 39,6 41,4 40,0 38,2 38,0 41,7 44,4 46,8 56,9 55,2 59,5 59,6 60,8 69,4 68,1 63,3 61,1 62,5 64,2 70,5 67,5 68,6 73,5 71,1 73,1 83,2 82,8 83,7 79,1
Gas-oil 195,7 184,3 165,0 174,1 170,4 185,5 195,1 212,2 211,9 238,3 221,0 219,6 231,0 236,9 269,2 258,1 258,6 240,1 251,4 231,6 213,9 186,0 164,7 178,4 163,3 142,5 166,8 142,0 148,3 140,8
Fuel-oil 0,0 0,4 1,2 1,3 1,4 0,4 0,6 1,1 1,5 1,6 1,8 2,1 3,0 4,4 6,5 7,1 10,3 12,4 13,9 14,6 15,5 16,7 16,5 20,2 23,4 24,4 22,2 26,3 27,5 27,7
Coc de petroli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 0,2 0,1 0,6 0,9 1,1 1,1 0,9
Gas natural 377,5 375,5 338,4 323,1 322,9 313,4 406,5 415,2 413,6 457,2 404,9 387,1 405,5 420,7 459,0 468,0 414,6 298,1 302,6 281,9 233,2 190,7 177,1 178,6 167,4 157,1 162,8 156,7 145,5 114,1
Energia elèctrica 1.237,2 1.245,8 1.236,9 1.217,5 1.217,3 1.193,6 1.216,0 1.268,4 1.301,3 1.295,6 1.298,2 1.305,2 1.285,6 1.255,8 1.198,3 1.137,1 1.083,5 945,3 957,2 805,0 791,5 741,7 726,4 690,1 646,3 617,3 589,5 584,5 492,1 475,4
Residus no renovables 5,1 5,8 4,4 4,2 3,7 4,1 4,3 4,4 8,5 9,8 3,0 3,3 2,5 2,1 2,2 2,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energies renovables (1) 44,4 37,4 34,9 31,8 33,4 28,5 25,3 22,5 24,2 23,9 16,3 14,4 13,6 11,6 12,9 10,6 9,7 8,9 9,8 9,6 10,6 10,7 10,2 10,9 10,5 11,2 13,9 14,1 15,3 14,4
Solar tèrmica 9,8 9,4 8,9 8,4 7,9 7,6 7,3 6,8 6,3 5,5 4,5 3,0 2,1 1,5 1,0 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Transports 6.515,9 6.233,4 6.002,6 5.873,4 5.647,2 5.462,3 5.262,9 5.500,2 5.925,6 6.098,1 6.220,7 6.433,3 6.740,7 6.397,6 6.256,9 6.301,2 5.947,6 5.758,4 5.695,3 5.506,6 5.331,8 5.087,9 4.828,9 4.640,3 4.366,1 4.033,7 3.803,5 3.748,5 3.757,6 3.542,8
Gasos liquats del petroli 15,4 11,3 9,5 8,8 8,5 7,6 7,1 6,6 5,2 4,6 3,5 2,1 1,8 1,9 2,3 1,9 2,9 3,3 3,5 3,5 4,2 6,6 7,2 7,7 7,9 7,5 6,4 8,1 9,3 10,1
Querosè 1.430,5 1.304,5 1.253,4 1.195,9 1.160,5 1.146,9 1.051,7 1.114,2 1.183,0 1.089,6 1.095,0 1.136,8 1.111,6 931,0 882,9 836,0 741,2 687,0 701,7 671,1 611,0 577,2 528,5 477,2 369,8 332,2 304,0 300,1 279,7 270,0
Gasolina 949,2 873,9 819,1 809,8 772,1 767,0 770,2 802,3 859,9 924,9 1.004,4 1.070,7 1.151,5 1.208,9 1.279,2 1.371,2 1.421,2 1.485,4 1.550,2 1.598,1 1.661,0 1.692,1 1.709,1 1.724,2 1.777,4 1.732,4 1.702,4 1.682,5 1.681,0 1.582,8
Gas-oil 3.661,2 3.591,2 3.536,7 3.506,1 3.385,3 3.228,6 3.134,2 3.079,4 3.443,3 3.691,5 3.780,6 3.954,5 4.234,8 4.046,3 3.905,4 3.897,6 3.618,2 3.452,0 3.314,6 3.115,6 2.926,9 2.693,9 2.439,4 2.279,4 2.066,4 1.837,3 1.665,6 1.629,7 1.667,1 1.564,6
Fuel-oil 65,3 67,0 61,3 63,0 49,0 50,2 51,7 57,3 50,3 55,0 73,9 82,7 94,6 104,9 93,5 104,6 79,6 66,5 62,0 61,6 71,9 69,5 88,6 93,4 91,4 72,7 72,9 75,9 70,7 68,1
Gas natural 31,3 28,4 26,6 25,6 25,0 24,1 24,0 23,2 21,5 18,8 12,6 11,3 10,0 7,1 4,4 2,9 3,0 2,1 1,3 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energia elèctrica 89,7 89,8 89,7 86,8 86,4 86,5 86,1 86,1 88,7 85,9 81,8 80,0 75,0 69,5 66,2 67,2 64,1 61,0 62,0 56,0 56,6 48,6 56,1 58,4 53,2 51,6 52,2 52,2 49,8 47,2
Energies renovables (2) 273,3 267,3 206,3 177,4 160,4 151,4 137,9 331,1 273,7 227,8 168,9 95,2 61,4 28,0 23,0 19,8 17,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 14.446,7 14.218,4 13.822,5 13.498,2 13.266,4 12.965,7 13.014,7 13.656,4 14.255,2 14.851,6 14.734,6 15.507,0 16.125,6 15.843,0 15.999,8 15.784,2 15.231,5 14.368,2 14.196,5 13.571,3 13.212,4 12.598,8 11.914,6 11.585,6 10.943,4 10.325,0 9.934,1 9.987,0 10.032,9 9.572,6
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
Notes:
- (1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus urbans i el biogàs.
- (2) S'hi inclouen el bioetanol i el biodièsel.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2021.

ENE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Balanç energètic (ENE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum final d'energia
Quantitat d'energia consumida pels usuaris. No inclou el consum per a transformació no energètica.
Tona equivalent de petroli (tep)
Unitat d'energia equivalent a 107 quilocalories. Aquesta unitat és emprada normalment en els balanços energètics per expressar els continguts energètics reals de les diferents fonts d'energia en relació amb una unitat estàndard de petroli brut, que té un poder calorífic inferior (PCI) de 107 quilocalories per tona.

Aspectes metodològics

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".