Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents Catalunya. 2023 (p)
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general 115,8 4,8
Alimentació 113,6 6,6
Resta de productes 118,2 2,9
Unitats: Índex (Base 2021 = 100).
Font: Idescat.
Notes:
Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents Espanya. 2023 (p)
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general 120,2 7,6
Alimentació 121,8 11,2
Resta de productes 119,4 5,8
Unitats: Índex (Base 2021 = 100).
Font: INE.
Notes:
Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 9 de febrer de 2024.

Nota metodològica

L'Índex de vendes en grans superfícies és un indicador que permet fer el seguiment d'un subsector comercial molt dinàmic, el de les grans superfícies no especialitzades. Els resultats s'obtenen a partir d'informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya.

Per grans superfícies s'entén aquells establiments comercials amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats. En aquests moments s'inclouen uns seixanta establiments. La facturació es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.

L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

L'any base de l'índex és el 2015. S'han calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des de gener del 1995.