Saltar al contingut principal
Ocupació en allotjaments turístics. Per tipus Catalunya
Viatgers (milers) Establiments hotelers Càmpings Turisme rural Pernoctacions (milers) Establiments hotelers Càmpings Turisme rural Grau d'ocupació (%) Establiments hotelers Càmpings Turisme rural
2023 (p) 25.796,1 21.264,7 4.027,0 504,4 79.431,4 58.819,9 19.266,9 1.344,6 70,2 47,9 26,6
2022 23.413,3 19.095,9 3.825,4 492,0 72.871,5 53.109,8 18.475,9 1.285,8 65,9 47,5 25,6
2021 13.671,9 10.238,1 3.035,7 398,1 40.356,0 25.588,7 13.669,1 1.098,2 46,2 41,3 24,1
2020 7.863,4 5.895,9 1.692,4 275,1 21.441,0 13.312,0 7.318,6 810,4 37,4 35,5 23,3
2019 24.643,7 20.752,4 3.387,5 503,8 76.665,8 58.235,8 17.169,1 1.260,9 69,1 44,5 23,0
2018 23.778,7 20.045,3 3.248,2 485,2 74.788,1 56.745,3 16.778,0 1.264,8 67,8 43,4 23,5
2017 23.473,2 19.772,0 3.260,6 440,6 75.311,0 57.220,5 16.888,4 1.202,1 68,8 43,9 22,3
2016 22.492,4 19.094,4 3.003,8 394,2 72.427,5 55.550,6 15.766,2 1.110,7 67,1 42,7 21,5
2015 20.821,8 17.686,4 2.750,0 385,4 68.298,4 51.982,1 15.235,7 1.080,6 63,4 42,4 21,3
2014 19.700,9 16.754,3 2.613,8 332,8 65.557,0 50.018,6 14.600,8 937,6 61,1 41,0 19,9
2013 18.974,6 16.207,7 2.498,4 268,5 64.536,1 49.295,5 14.494,2 746,4 60,5 38,7 18,3
2012 18.863,8 16.236,9 2.336,0 290,9 63.516,0 48.376,5 14.279,4 860,1 60,0 39,1 18,9
2011 19.240,6 16.506,3 2.422,4 311,9 63.316,4 48.173,7 14.214,8 928,0 60,4 39,8 19,8
2010 18.468,8 15.727,7 2.442,8 298,3 59.661,3 45.336,1 13.424,6 900,6 57,5 38,2 20,7
2009 16.815,2 14.031,3 2.453,1 330,8 55.085,9 40.742,2 13.322,5 1.021,2 56,0 40,1 24,0
2008 17.015,4 14.437,7 2.577,7 336,7 57.026,9 42.150,2 13.859,4 1.017,3 60,0 41,1 26,3
2007 17.409,4 14.425,2 2.668,8 315,4 57.338,4 42.283,7 14.093,8 960,9 63,6 41,9 26,1
2006 17.161,7 14.252,9 2.638,4 270,4 57.094,5 42.076,0 14.169,6 848,9 63,0 42,2 24,7
2005 14.908,2 12.146,1 2.533,8 228,3 54.324,4 40.124,9 13.482,1 717,4 61,2 40,4 24,4
2004 14.498,6 11.558,7 2.732,9 206,9 52.165,2 38.115,9 13.373,3 676,1 59,5 40,7 25,1
2003 13.891,9 10.775,0 2.940,3 176,6 51.339,1 36.925,0 13.885,2 528,9 59,9 39,3 24,8
Font: Idescat, a partir de les enquestes d'ocupació en allotjaments turístics de l'INE.
Notes:
En l'ocupació en els allotjaments turístics, no s'hi inclouen els apartaments.
Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 11 de març de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Grau d'ocupació per habitacions
Relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades durant el mes i el total d'habitacions disponibles.
Grau d'ocupació per parcel·la
Relació, en percentatge, entre el total de parcel·les ocupades durant el mes i les disponibles en el càmping en el mateix període, multiplicades pels dies del mes de referència.
Pernoctació
Cadascuna de les nits que un viatger s'allotja en un establiment d'allotjament col·lectiu o en un allotjament turístic privat.
Viatger
Persona que es desplaça fora del seu entorn habitual. Es classifiquen pel país de residència i, en el cas de residents a Espanya, per la comunitat autònoma on resideixen habitualment. El terme viatger en l'apartat d'ocupació s'utilitza com a sinònim de turista o persona que realitza almenys una pernoctació en un allotjament.

Aspectes metodològics

Les enquestes d'ocupació en allotjaments turístics de l'INE són una de les fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística. L'objectiu principal és conèixer el comportament d'una sèrie de variables que permeten descriure les característiques fonamentals d'aquest tipus d'allotjament en el sector turístic: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació.

L'enquesta es dirigeix als establiments hotelers, càmpings i turisme rural inscrits en el registre de la Direcció General de Turisme, els quals es poden consultar en els en els llistats d'establiments turístics que publica el Departament d'Empresa i Ocupació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".