Saltar al contingut principal

Ocupació en establiments hotelers. Per origen del turisme

Ocupació en establiments hotelers. Per origen del turisme Catalunya
Viatgers (milers) Turisme domèstic De Catalunya De la resta d'Espanya Turisme estranger Pernoctacions (milers) Turisme domèstic De Catalunya De la resta d'Espanya Turisme estranger Grau d'ocupació per habitacions (%)
2021 10.238,1 5.940,5 4.026,3 1.914,2 4.297,6 25.588,7 12.922,1 8.091,7 4.830,4 12.666,6 46,2
2020 5.895,9 3.473,4 2.480,9 992,5 2.422,5 13.312,0 7.149,6 4.869,9 2.279,7 6.162,4 37,4
2019 20.752,4 7.316,0 4.380,4 2.935,6 13.436,4 58.235,8 15.597,1 8.546,0 7.051,1 42.638,7 69,1
2018 20.045,3 7.329,6 4.326,3 3.003,3 12.715,7 56.745,3 15.712,5 8.603,8 7.108,6 41.032,8 67,8
2017 19.748,8 7.455,2 4.327,3 3.127,9 12.293,7 57.062,9 16.496,8 8.801,8 7.695,0 40.566,1 69,0
2016 19.094,4 7.439,2 4.329,7 3.109,5 11.655,2 55.550,6 16.629,2 8.882,4 7.746,8 38.921,4 67,1
2015 17.686,4 6.935,1 4.157,8 2.777,3 10.751,3 51.982,1 15.702,5 8.701,8 7.000,8 36.279,5 63,4
2014 16.773,5 6.366,7 3.735,3 2.631,4 10.406,8 50.225,2 14.160,7 7.752,0 6.408,7 36.064,4 61,1
2013 16.207,7 5.951,1 3.382,3 2.568,8 10.256,6 49.295,5 13.075,2 6.922,4 6.152,8 36.220,3 60,5
2012 16.236,9 6.297,7 3.486,8 2.810,9 9.939,3 48.376,5 14.009,6 7.196,2 6.813,4 34.367,0 60,0
2011 16.506,3 6.608,6 3.495,1 3.113,5 9.897,7 48.173,7 15.280,6 7.385,7 7.894,9 32.893,1 60,4
2010 15.727,7 6.713,9 3.581,6 3.132,3 9.013,9 45.336,1 15.607,2 7.635,6 7.971,6 29.728,8 57,5
2009 14.031,3 6.226,1 3.290,6 2.935,5 7.805,2 40.742,2 14.539,0 7.309,7 7.229,3 26.203,2 56,0
2008 14.437,7 6.099,4 3.255,3 2.844,1 8.338,3 42.150,2 14.179,7 7.354,9 6.824,8 27.970,6 60,0
2007 14.425,2 6.235,6 3.348,6 2.887,0 8.189,7 42.283,7 14.670,8 7.619,1 7.051,7 27.612,9 63,6
2006 14.252,9 6.312,8 3.463,1 2.849,7 7.940,0 42.076,0 15.062,8 8.117,9 6.944,9 27.013,2 63,0
2005 12.146,1 5.530,9 2.868,0 2.662,9 6.615,2 40.124,9 14.984,6 7.468,4 7.516,2 25.140,3 61,2
2004 11.558,7 5.235,5 2.774,4 2.461,1 6.323,3 38.115,9 13.848,1 7.229,2 6.618,9 24.267,8 59,5
2003 10.775,0 4.782,2 2.557,4 2.224,8 5.992,8 36.925,0 12.854,7 6.863,8 5.990,8 24.070,3 59,9
2002 10.579,6 4.629,1 2.506,2 2.122,9 5.950,5 36.956,9 12.396,2 6.711,7 5.684,5 24.560,7 62,1
2001 10.250,6 4.618,2 2.445,9 2.172,3 5.632,4 36.876,0 12.707,2 6.597,0 6.110,2 24.168,8 63,5
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 26 de gener de 2022. Sèries revisades el 19 de setembre de 2022.

Estadística TURHOT

Nota metodològica

Definició de conceptes

Establiment hoteler
Establiment comercial d'utilització pública destinat a acollir persones que estan de pas en un lloc; ofereix, per un preu, allotjament col·lectiu amb o sense altres serveis complementaris. S'hi inclouen les modalitats d'hotel i pensió.
Grau d'ocupació per habitacions
Relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades durant el mes i el total d'habitacions disponibles.
Pernoctació
Cadascuna de les nits que un viatger s'allotja en un establiment d'allotjament col·lectiu o en un allotjament turístic privat.
Viatger
Persona que es desplaça fora del seu entorn habitual. Es classifiquen pel país de residència i, en el cas de residents a Espanya, per la comunitat autònoma on resideixen habitualment. El terme viatger en l'apartat d'ocupació s'utilitza com a sinònim de turista o persona que realitza almenys una pernoctació en un allotjament.

Aspectes metodològics

L'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE és una de les fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística. L'objectiu principal és conèixer el comportament d'una sèrie de variables que permeten descriure les característiques fonamentals d'aquest tipus d'allotjament en el sector turístic: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació.

L'enquesta es dirigeix als establiments hotelers inscrits en el registre de la Direcció General de Turisme, els quals es poden consultar en els en els llistats d'establiments turístics que publica el Departament d'Empresa i Ocupació.

A partir de les dades de l'INE, l'Idescat amplia els resultats per a Catalunya segons la categoria dels establiments i per marques turístiques de destinació.

Fins l'any 2003, la marca turística Terres de l'Ebre estava inclosa a la Costa Daurada i Val d'Aran formava part de Pirineus. A finals de l'any 2011, l'Agència Catalana de Turisme va aprovar la creació d'una nova zona turística anomenada Costa Barcelona. Aquesta marca engloba el territori de les desaparegudes marques Costa del Garraf i Costa de Barcelona-Maresme.

L'any 2015 s'apliquen dues modificacions en les marques turístiques, aprovades per l'Agència Catalana de Turisme. La primera és un canvi de territori: les comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, que fins llavors formaven part de la marca Catalunya Central, a partir del 2015 passen a formar part de la marca Costa Barcelona. La segona modificació és un canvi del nom de la marca: Catalunya Central passa a denominar-se Paisatges Barcelona.

  • Barcelona: Barcelonès
  • Costa Brava: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany i Selva
  • Costa Daurada: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès
  • Costa Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental
  • Paisatges Barcelona: Anoia, Bages i Osona
  • Pirineus: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès i Solsonès
  • Terres de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell
  • Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta
  • Val d'Aran: Val d'Aran

Fins a l'any 2011, la desagregació territorial per marques turístiques es calcula amb uns estimadors especials per a petites àrees. Aquesta metodologia no garanteix que la suma total sigui exactament el resultat del conjunt de Catalunya segons l'estimador clàssic. Les discrepàncies són, en tot cas, de poca significació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".