Saltar al contingut principal

Ocupació en establiments hotelers. Per origen del turisme

Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Viatgers 19.095,9 86,5
Turisme domèstic 7.769,0 30,8
De Catalunya 4.721,9 17,3
De la resta d'Espanya 3.047,1 59,2
Turisme estranger 11.326,9 163,6
Pernoctacions 53.109,8 107,6
Turisme domèstic 17.189,0 33,0
De Catalunya 9.531,1 17,8
De la resta d'Espanya 7.657,9 58,5
Turisme estranger 35.920,7 183,6
Grau d'ocupació per habitacions (%) 65,9 z Dada no procedent
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Viatgers 102.882,6 69,4
Turisme domèstic 53.314,5 32,4
Turisme estranger 49.568,1 142,4
Pernoctacions 320.366,1 85,4
Turisme domèstic 120.037,6 32,3
Turisme estranger 200.328,5 144,0
Grau d'ocupació per habitacions (%) 64,6 z Dada no procedent
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 10 d'octubre de 2023.

TURHOT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'activitat hotelera (TURHOT).

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Aquesta metodologia s'amplia a l'Estadística de l'activitat hotelera.