Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació. Per marques turístiques

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació. Per marques turístiques Catalunya. 2023 (p)
Valor Variació (%) Grau d'ocupació (%)
Total viatgers 21.264,7 11,4 70,2
Barcelona 8.876,3 13,0 79,5
Costa Brava 3.866,7 8,2 65,7
Costa Daurada 2.874,6 6,6 71,0
Costa Barcelona 3.750,5 18,6 70,2
Paisatges Barcelona 244,0 9,6 46,9
Pirineus 805,1 10,1 38,3
Terres de Lleida 305,5 2,0 47,1
Terres de l'Ebre 281,2 -4,5 57,1
Val d'Aran 260,8 0,8 49,7
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de gener de 2024.

TURHOT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'activitat hotelera (TURHOT).

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Aquesta metodologia s'amplia a l'Estadística de l'activitat hotelera.