Saltar al contingut principal

Xarxa viària de la Generalitat. Trànsit. Províncies

Xarxa viària de la Generalitat. Trànsit. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
IMD mitjana (vehicles/dia) (1) 13.854 5.945 2.491 3.378 7.357
Vehicles-quilòmetre (milions) (2) 10.398,0 2.662,0 1.424,0 1.327,0 16.059,0
Vehicles pesats (% sobre IMD) 10,81 7,73 9,40 6,72 7,88
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
Notes:
- (1) Intensitat mitjana diària de trànsit.
- (2) Vehicles-quilòmetre recorreguts durant l'any.

Darrera actualització: 7 d'octubre de 2022.

TRANSI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del trànsit de la xarxa viària (TRANSI).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació de carreteres, autopistes i autovies, tant la corresponent als quilòmetres de xarxa com a la d'inversió, la proporciona el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".