Saltar al contingut principal

Xarxa viària de la Generalitat. Trànsit. Províncies

Xarxa viària de la Generalitat. Trànsit. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
IMD mitjana (vehicles/dia) (1) 15.308 6.384 2.720 4.825 7.801
Vehicles-quilòmetre (milions) (2) 11.474,0 2.858,0 1.538,0 1.183,0 17.003,0
Vehicles pesats (% sobre IMD) 7,66 7,43 9,21 6,45 7,65
Font: Departament de Territori.
Notes:
(1) Intensitat mitjana diària de trànsit.
(2) Vehicles-quilòmetre recorreguts durant l'any.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació de carreteres, autopistes i autovies, tant la corresponent als quilòmetres de xarxa com a la d'inversió, la proporciona el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".