Saltar al contingut principal

Parc de vehicles. Per tipus. Províncies

Parc de vehicles. Per tipus. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Turismes 2.435.851 424.871 235.863 427.627 3.524.212 24.940.969 14,1
Autobusos 6.298 1.059 511 1.234 9.102 64.447 14,1
Motocicletes 682.422 102.712 34.919 81.436 901.489 3.866.220 23,3
Camions i furgonetes 456.216 112.543 65.556 100.028 734.343 5.050.416 14,5
Tractors industrials 16.733 3.673 5.644 3.778 29.828 238.456 12,5
Ciclomotors 163.956 40.782 17.064 36.041 257.843 1.868.056 13,8
Altres 105.935 21.367 20.012 20.480 167.794 1.018.300 16,5
Total 3.867.411 707.007 379.569 670.624 5.624.611 37.046.864 15,2
Font: Dirección General de Tráfico.
Nota: Altres: Inclou remolcs i semiremolcs.

Darrera actualització: 22 de setembre de 2022.

PARCC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Parc de vehicles (PARCC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Autobusos
Vehicles destinats al transport de viatgers amb capacitat per a més de nou places, inclòs el conductor. S'inclou dins d'aquest terme el troleibús, és a dir, el vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula per rails.
Camions i furgonetes
Vehicles destinats al transport de mercaderies (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg).
Motocicletes
Vehicles de dues rodes, amb i sense sidecar, entenent com a tal l'habitacle fixat lateralment a la motocicleta, i els de tres rodes. Inclou també els motocarros i cotxes de discapacitats, i s'exclouen els velomotors.
Parc de vehicles
Conjunt de vehicles de motor que es troben en circulació (excepte ciclomotors i vehicles especials). Es compon de les matriculacions que hi ha hagut any rere any, menys les baixes notificades. Dins d'aquest grup s'inclouen: autobusos, camions i furgonetes, motocicletes, tractors industrials i turismes.
Tractors industrials
Vehicles capacitats per arrossegar un semiremolc, llevat dels tractors agrícoles.
Turismes
Vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb capacitat per a nou persones, inclòs el conductor.

Aspectes metodològics

Les dades són a 31 de desembre.

A partir de l'any 2010 s'inclouen els ciclomotors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".