Saltar al contingut principal

Parc de vehicles. Per tipus. Províncies

Parc de vehicles. Per tipus. Províncies Catalunya
Turismes Autobusos Motocicletes Camions i furgonetes Tractors industrials Ciclomotors Altres Total
2022 3.513.245 9.337 923.204 723.683 31.629 251.544 174.310 5.626.952
2021 3.524.212 9.102 901.489 734.343 29.828 257.843 167.794 5.624.611
2020 3.554.258 9.046 882.094 749.856 29.195 265.683 162.957 5.653.089
2019 3.560.228 9.636 860.663 754.925 28.496 265.683 159.218 5.638.849
2018 3.527.529 9.361 834.704 761.521 27.994 269.896 154.451 5.585.456
2017 3.481.340 9.074 807.080 747.474 27.475 276.440 150.332 5.499.215
2016 3.436.271 8.821 782.564 770.452 26.632 279.238 146.852 5.450.830
2015 3.360.868 8.606 748.927 764.793 25.354 285.552 143.950 5.338.050
2014 3.309.596 8.524 723.258 760.580 24.325 293.093 147.202 5.266.578
2013 3.326.900 8.444 706.117 771.408 24.314 302.206 146.564 5.285.953
2012 3.359.732 8.543 696.763 786.357 25.211 314.103 148.766 5.339.475
2011 3.368.069 8.689 685.613 796.718 26.702 325.210 151.092 5.362.093
2010 3.355.779 8.601 666.714 804.166 27.553 337.202 151.318 5.351.333
Font: Dirección General de Tráfico.
Nota: Altres: Inclou remolcs i semiremolcs.

Darrera actualització: 28 de setembre de 2023.

PARCC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Parc de vehicles (PARCC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Autobusos
Vehicles destinats al transport de viatgers amb capacitat per a més de nou places, inclòs el conductor. S'inclou dins d'aquest terme el troleibús, és a dir, el vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula per rails.
Camions i furgonetes
Vehicles destinats al transport de mercaderies (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg).
Motocicletes
Vehicles de dues rodes, amb i sense sidecar, entenent com a tal l'habitacle fixat lateralment a la motocicleta, i els de tres rodes. Inclou també els motocarros i cotxes de discapacitats, i s'exclouen els velomotors.
Parc de vehicles
Conjunt de vehicles de motor que es troben en circulació (excepte ciclomotors i vehicles especials). Es compon de les matriculacions que hi ha hagut any rere any, menys les baixes notificades. Dins d'aquest grup s'inclouen: autobusos, camions i furgonetes, motocicletes, tractors industrials i turismes.
Tractors industrials
Vehicles capacitats per arrossegar un semiremolc, llevat dels tractors agrícoles.
Turismes
Vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb capacitat per a nou persones, inclòs el conductor.

Aspectes metodològics

Les dades són a 31 de desembre.

A partir de l'any 2010 s'inclouen els ciclomotors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".