Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles. Per tipus. Províncies

Matriculació de vehicles. Per tipus. Províncies 2022 (p)
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Turismes 95.896 10.136 5.827 10.328 122.187 914.921 13,4
Autobusos 359 60 13 42 474 2.854 16,6
Motocicletes 34.933 3.590 1.169 3.315 43.007 183.110 23,5
Camions i furgonetes 13.373 1.748 1.450 1.323 17.894 147.680 12,1
Tractors industrials 808 316 890 200 2.214 19.026 11,6
Altres 1.423 192 69 119 1.803 8.844 20,4
Total 146.792 16.042 9.418 15.327 187.579 1.276.435 14,7
Font: Dirección General de Tráfico.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 31 de gener de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Autobusos
Vehicles destinats al transport de viatgers amb capacitat per a més de nou places, inclòs el conductor. S'inclou dins d'aquest terme el troleibús, és a dir, el vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula per rails.
Camions i furgonetes
Vehicles destinats al transport de mercaderies (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg).
Motocicletes
Vehicles de dues rodes, amb i sense sidecar, entenent com a tal l'habitacle fixat lateralment a la motocicleta, i els de tres rodes. Inclou també els motocarros i cotxes de discapacitats, i s'exclouen els velomotors.
Tractors industrials
Vehicles capacitats per arrossegar un semiremolc, llevat dels tractors agrícoles.
Turismes
Vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb capacitat per a nou persones, inclòs el conductor.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".