Saltar al contingut principal

Vehicles donats de baixa. Per tipus. Províncies

Vehicles donats de baixa. Per tipus. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Turismes 63.204 11.042 9.612 9.734 93.592 641.599 16,7
Autobusos 368 23 13 77 481 2.513 17,3
Motocicletes 16.468 1.733 864 1.890 20.955 75.603 29,6
Camions i furgonetes 11.249 2.414 2.407 2.084 18.154 108.730 18,7
Tractors industrials 810 228 442 114 1.594 12.921 12,0
Altres 1.124 140 366 203 1.833 9.465 17,8
Total 93.223 15.580 13.704 14.102 136.609 850.831 17,8
Font: Dirección General de Tráfico.
Nota: Motocicletes: S'hi inclouen motocarros i cotxes de discapacitats i els ciclomotors.

Darrera actualització: 28 de setembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Autobusos
Vehicles destinats al transport de viatgers amb capacitat per a més de nou places, inclòs el conductor. S'inclou dins d'aquest terme el troleibús, és a dir, el vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula per rails.
Camions i furgonetes
Vehicles destinats al transport de mercaderies (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg).
Motocicletes
Vehicles de dues rodes, amb i sense sidecar, entenent com a tal l'habitacle fixat lateralment a la motocicleta, i els de tres rodes. Inclou també els motocarros i cotxes de discapacitats, i s'exclouen els velomotors.
Tractors industrials
Vehicles capacitats per arrossegar un semiremolc, llevat dels tractors agrícoles.
Turismes
Vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb capacitat per a nou persones, inclòs el conductor.

Aspectes metodològics

A partir de l'any 2009 s'inclouen els ciclomotors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".