Saltar al contingut principal

Autoritzacions de transport per carretera. Províncies

Autoritzacions de transport per carretera. Províncies Catalunya
Viatgers Vehicles públics < 9 places (1) Autobusos de servei públic Mercaderies Vehicles de servei públic (2) Vehicles de servei privat Total
2021 22.547 16.668 5.879 72.190 57.245 14.945 94.737
2020 21.796 15.976 5.820 73.276 59.050 14.226 95.072
2019 21.239 15.686 5.553 73.276 59.050 14.226 94.515
2018 21.083 14.966 6.117 66.046 50.767 15.279 87.129
2017 18.332 12.613 5.719 69.823 55.528 14.295 88.155
2016 19.218 13.598 5.620 65.002 49.456 15.546 84.220
2015 18.206 13.006 5.200 64.325 50.038 14.287 82.531
2014 17.786 12.490 5.296 59.895 44.393 15.502 77.681
2013 17.399 12.159 5.240 62.507 47.258 15.249 79.906
2012 17.863 12.576 5.287 64.698 48.198 16.500 82.561
Font:
2012-2019: Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Transport i Mobilitat.
2020-2021: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Direcció General de Transports i Mobilitat.
Notes:
- (1) S'hi inclouen vehicles funeraris i autoturismes
- (2) S'hi inclouen vehicles pesants i lleugers.

Darrera actualització: 21 d'octubre de 2022.

AT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les autoritzacions del transport (AT).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Autorització de transport
Permís de caire administratiu necessari per poder viatjar per carretera i pels motius que estableix la legislació vigent (trànsit escolar, mercaderies perilloses, vehicles de càrrega i pes determinats, etc.).
Mercaderia general
Bé envasat en unitats de càrrega (sacs, bidons, caixes, etc.) o en unitats que poden ser comptades.

Aspectes metodològics

Es faciliten dades sobre transport regular de viatgers per carretera dins de Catalunya. El Departament de Territori i Sostenibilitat obté aquestes xifres directament de les companyies autoritzades a fer aquests serveis.

S'ofereixen dades sobre transport de mercaderies per carretera obtingudes de l'Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera publicada pel Ministeri de Foment.

En l'apartat de transport públic urbà es recull informació sobre el transport de superfície de les ciutats més poblades de Catalunya, proporcionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i també dels subterranis metropolitans i línies urbanes de ferrocarril. Amb l'entrada en vigor de la integració tarifària l'any 2001, ha canviat el criteri de comptabilització de viatgers a la demarcació de Barcelona. Actualment, es compten com a viatgers les validacions dels títols de transport que fan els usuaris i no els viatges venuts de cada tipus de títol.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".