Saltar al contingut principal

Transport regular de viatgers per carretera. Viatgers transportats. Províncies

Transport regular de viatgers per carretera. Viatgers transportats. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Viatgers transportats 40.482.554 8.822.411 2.064.988 9.363.345 60.733.298
Viatgers per km recorregut 0,71 0,41 0,29 0,52 0,59
Font: Departament de Territori.
Notes:
Viatgers per km recorregut: Viatgers transportats dividit pel total de quilometratge.
Viatgers transportats amb origen i destinació dins de Catalunya.

Darrera actualització: 3 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Viatger
Persona que es desplaça fora del seu entorn habitual. Es classifiquen pel país de residència i, en el cas de residents a Espanya, per la comunitat autònoma on resideixen habitualment. El terme viatger en l'apartat d'ocupació s'utilitza com a sinònim de turista o persona que realitza almenys una pernoctació en un allotjament.

Aspectes metodològics

Es faciliten dades sobre transport regular de viatgers per carretera dins de Catalunya. El Departament de Territori i Sostenibilitat obté aquestes xifres directament de les companyies autoritzades a fer aquests serveis.

S'ofereixen dades sobre transport de mercaderies per carretera obtingudes de l'Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera publicada pel Ministeri de Foment.

En l'apartat de transport públic urbà es recull informació sobre el transport de superfície de les ciutats més poblades de Catalunya, proporcionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i també dels subterranis metropolitans i línies urbanes de ferrocarril. Amb l'entrada en vigor de la integració tarifària l'any 2001, ha canviat el criteri de comptabilització de viatgers a la demarcació de Barcelona. Actualment, es compten com a viatgers les validacions dels títols de transport que fan els usuaris i no els viatges venuts de cada tipus de títol.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".