Saltar al contingut principal

Transport de mercaderies per carretera. Operacions de transport

Transport de mercaderies per carretera. Operacions de transport. Origen a Catalunya Catalunya. 2022
Operacions Operacions amb càrrega Operacions amb càrrega (%) Tones transportades (milers) Tones per km (milions)
Destinació
Andalusia 241.151 226.887 94,1 2.884,6 2.685
Aragó 953.656 647.666 67,9 11.528,8 2.433
Astúries 15.152 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 264,0 220
Balears .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Canàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Cantàbria 38.085 37.313 98,0 564,7 381
Castella-la Manxa 147.071 139.602 94,9 1.775,6 1.056
Castella i Lleó 157.864 149.018 94,4 2.182,9 1.419
C. Valenciana 791.861 587.270 74,2 8.795,5 2.803
Extremadura 17.601 15.747 89,5 183,2 165
Galícia 71.809 69.751 97,1 871,1 935
Madrid 308.724 303.304 98,2 4.011,3 2.438
Múrcia 113.153 104.990 92,8 1.250,7 728
Navarra 87.161 72.703 83,4 1.091,1 443
País Basc 148.875 145.037 97,4 2.155,9 1.219
Rioja, la 39.941 33.595 84,1 486,8 206
Ceuta i Melilla .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 3.209.343 2.625.276 81,8 39.204,6 17.179
Font: Ministeri de Foment. Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport de mercaderies per carretera. Operacions de transport. Destinació a Catalunya Catalunya. 2022
Operacions Operacions amb càrrega Operacions amb càrrega (%) Tones transportades (milers) Tones per km (milions)
Origen
Andalusia 198.562 195.679 98,5 3.096,8 2.818
Aragó 939.313 585.112 62,3 9.454,1 2.265
Astúries 12.100 10.648 88,0 207,7 178
Balears .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Canàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Cantàbria 28.410 25.332 89,2 384,9 271
Castella-la Manxa 182.137 174.468 95,8 2.356,9 1.378
Castella i Lleó 173.159 164.688 95,1 2.546,3 1.618
C. Valenciana 735.541 556.655 75,7 8.062,4 2.703
Extremadura 17.894 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 357,8 303
Galícia 56.890 56.110 98,6 836,7 900
Madrid 238.622 227.968 95,5 2.890,6 1.782
Múrcia 110.763 102.777 92,8 1.101,6 662
Navarra 93.561 81.714 87,3 1.225,7 527
País Basc 149.366 138.759 92,9 2.166,4 1.240
Rioja, la 44.205 36.828 83,3 474,4 203
Ceuta i Melilla .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 3.044.209 2.389.227 78,5 35.295,7 16.852
Font: Ministeri de Foment. Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport de mercaderies per carretera. Operacions de transport. Transport intern de Catalunya Catalunya. 2022
Operacions Operacions amb càrrega Operacions amb càrrega (%) Tones transportades (milers) Tones per km (milions)
Total 30.806.694 16.610.563 53,9 196.095,0 9.244
Font: Ministeri de Foment. Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera.

Darrera actualització: 14 de juny de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Operació de transport
Desplaçament d'una única classe de mercaderia des d'un punt de càrrega fins a un punt de descàrrega. Per tant, el desplaçament de dues classes diferents de mercaderies en el mateix vehicle es considera com dues operacions de transport. També es considera operació de transport quan el vehicle va buit entre un lloc de descàrrega i un altre de càrrega.
Tones transportades
Reflecteix el pes de la mercaderia transportada en cada operació de transport. Es considera el pes brut, és a dir, s'hi inclou, a més del pes de la mercaderia transportada, el pes dels embalatges i, si s'escau, el del contenidor.

Aspectes metodològics

S'ofereixen dades sobre transport de mercaderies per carretera obtingudes de l'Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera (EPTMC) publicada pel Ministeri de Foment. L'objecte de l'enquesta és una investigació mostral de caràcter continu, l'objectiu principal de la qual consisteix a investigar les operacions de transport dels vehicles pesants matriculats a Espanya per poder mesurar el grau d'activitat del sector.

Operacions de transport: En tractar-se de transport per carretera, els fluxos amb autonomies insulars, Ceuta i Melilla no són significatius, encara que queden inclosos en els totals.

No s'hi inclou el transport de mercaderies quan l'origen i destinació és Catalunya (transport intern).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".