Saltar al contingut principal

Transport de mercaderies per carretera. Operacions de transport

Transport de mercaderies per carretera. Operacions de transport. Origen a Catalunya Catalunya. 2020
Operacions Operacions amb càrrega % Tones transportades (milers) Tones per km (milions)
Destinació
Andalusia 226.709 219.167 96,7 2.643,0 2.527
Aragó 885.939 594.132 67,1 9.986,0 2.099
Astúries 23.358 21.994 94,2 307,0 273
Balears .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Canàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Cantàbria 30.467 29.792 97,8 430,0 298
Castella-la Manxa 154.660 140.845 88,0 1.962,0 1.146
Castella i Lleó 169.225 160.892 95,4 2.397,0 1.498
C. Valenciana 702.209 530.400 75,5 7.147,0 2.251
Extremadura 21.852 20.507 93,8 317,0 293
Galícia 82.105 80.975 98,6 914,0 995
Madrid 308.818 300.984 97,5 3.993,0 2.421
Múrcia 97.866 91.356 93,3 1.338,0 783
Navarra 88.280 82.525 93,5 1.226,0 510
País Basc 145.831 143.767 98,6 2.033,0 1.168
Rioja, la 25.496 22.709 89,1 320,0 130
Ceuta i Melilla .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 3.056.011 2.527.300 82,7 36.468,0 16.488
Font: Ministeri de Foment. Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport de mercaderies per carretera. Operacions de transport. Destinació a Catalunya Catalunya. 2020
Operacions Operacions amb càrrega % Tones transportades (milers) Tones per km (milions)
Origen
Andalusia 197.468 190.321 96,4 2.863,0 2.609
Aragó 852.134 559.567 65,7 8.147,0 1.864
Astúries 25.469 23.156 90,9 344,0 306
Balears .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Canàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Cantàbria 36.525 33.824 92,6 367,0 267
Castella-la Manxa 183.196 173.288 94,6 2.230,0 1.352
Castella i Lleó 181.839 173.915 95,6 2.450,0 1.515
C. Valenciana 660.899 494.700 74,9 6.722,0 2.306
Extremadura 16.170 14.927 92,3 292,0 280
Galícia 55.430 54.697 98,7 681,0 744
Madrid 239.234 225.791 94,4 3.094,0 1.906
Múrcia 96.405 85.490 88,7 1.100,0 669
Navarra 114.020 98.729 86,6 1.452,0 623
País Basc 120.126 111.442 92,8 1.591,0 923
Rioja, la 29.851 26.155 87,6 371,0 157
Ceuta i Melilla .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 2.891.237 2.305.276 79,7 32.305,0 15.556
Font: Ministeri de Foment. Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport de mercaderies per carretera. Operacions de transport. Transport intern de Catalunya Catalunya. 2020
Operacions Operacions amb càrrega % Tones transportades (milers) Tones per km (milions)
Total 26.964.858 14.487.054 53,7 172.171,0 8.113
Font: Ministeri de Foment. Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera.

Darrera actualització: 3 de juny de 2021.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Operació de transport
Desplaçament d'una única classe de mercaderia des d'un punt de càrrega fins a un punt de descàrrega. Per tant, el desplaçament de dues classes diferents de mercaderies en el mateix vehicle es considera com dues operacions de transport. També es considera operació de transport quan el vehicle va buit entre un lloc de descàrrega i un altre de càrrega.
Tones transportades
Reflecteix el pes de la mercaderia transportada en cada operació de transport. Es considera el pes brut, és a dir, s'hi inclou, a més del pes de la mercaderia transportada, el pes dels embalatges i, si s'escau, el del contenidor.

Aspectes metodològics

S'ofereixen dades sobre transport de mercaderies per carretera obtingudes de l'Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera (EPTMC) publicada pel Ministeri de Foment. L’objecte de l’enquesta és una investigació mostral de caràcter continu, l’objectiu principal de la qual consisteix a investigar les operacions de transport dels vehicles pesants matriculats a Espanya per poder mesurar el grau d'activitat del sector.

Operacions de transport: En tractar-se de transport per carretera, els fluxos amb autonomies insulars, Ceuta i Melilla no són significatius, encara que queden inclosos en els totals.

No s'hi inclou el transport de mercaderies quan l'origen i destinació és Catalunya (transport intern).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".