Saltar al contingut principal

Permisos de conduir atorgats. Per classes. Províncies

Permisos de conduir atorgats. Per classes. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
AM 2.738 889 600 543 4.770 31.775 15,0
A1 2.769 728 382 323 4.202 17.995 23,4
A2 9.068 944 609 758 11.379 63.485 17,9
A 5.334 650 565 720 7.269 48.658 14,9
B 62.429 8.372 6.781 8.510 86.092 543.524 15,8
BTP 0 0 0 0 0 0 0,0
C1 167 21 16 24 228 2.351 9,7
C 2.274 607 755 508 4.144 32.640 12,7
D1 30 6 2 2 40 539 7,4
D 798 73 152 93 1.116 7.582 14,7
E 1.996 445 818 446 3.705 35.820 10,3
Total 87.603 12.735 10.680 11.927 122.945 784.369 15,7
Font: Dirección General de Tráfico.
Nota: Vegeu les definicions.

Darrera actualització: 28 de setembre de 2023.

PARCC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Parc de vehicles (PARCC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Permís de conduir

Document que autoritza la conducció d'un vehicle. Pot ser dels tipus següents:

 • AM-Autoritza la conducció de ciclomotors de dos o tres rodes i quatricicles lleugers.
 • A1-Autoritza la conducció de motocicletes inferiors a 125 cc.
 • A2-Autoritza la conducció de motocicletes inferiors a 35 kW.
 • A-Autoritza la conducció de motocicletes i tricicles de motor.
 • B-Autoritza la conducció d'automòbils la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi els 3.500 kg i el nombre de seients inclòs el del conductor no ultrapassi els nou. Aquests automòbils podran dur un remolc la massa màxima autoritzada del qual no excedeix 750 kg.
 • BTP-Vàlid només en el territori nacional. Autoritza la conducció de turismes de servei públic, en servei urgent, transport escolar, el pes màxim autoritzat dels quals no excedeixi els 3.500 kg. i el nombre de seients inclòs el del conductor no ultrapassi els nou.
 • C1-Autoritza la conducció de camions i turismes amb pes màxim autoritzat superior a 3.500 kg i inferior a 7.500 kg., i el nombre de seients inclòs el del conductor no ultrapassi els nou.
 • C-Autoritza la conducció d'automòbils distints de la classe D1 o D, la massa màxima autoritzada dels quals excedeix de 3.500 kg i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.
 • D-Autoritza la conducció d'automòbils destinats al transport de persones, el nombre de seients dels quals, inclòs el del conductor, sigui superior a nou. Aquests automòbils podran dur un remolc, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 750 kg.
 • D1-Autoritza la conducció d'automòbils destinats al transport de persones, el nombre de seients dels quals inclòs el del conductor, no excedeixi de disset amb una longitud inferior a nou metres. Aquests automòbils podran dur un remolc, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 750 kg.
 • E-Autoritza la conducció de vehicles amb remolc no lleuger. El remolc anirà acoblat als vehicles als quals habiliti el permís de la classe corresponent.

Aspectes metodològics

Les dades són provisonals.

A partir del 27 de juny de 1997 entra en vigor el nou Reglament General de Conductors (Reial decret 772/97, de 30 de maig), que suposa la incorporació de noves categories de permisos de conduir amb la finalitat d'adaptar-se a la normativa europea.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".