Saltar al contingut principal

Accidents de trànsit amb víctimes. Índexs d'accidentalitat

Accidents de trànsit amb víctimes. Índexs d'accidentalitat Catalunya
Accidents amb morts i ferits greus per 100.000 hab. Accidents amb morts i ferits greus per 100.000 veh. Accidents amb morts i ferits greus per 10 M veh.-km en carretera Morts 24 h/1.000 accidents Morts 24 h/M habitants Morts 30 dies/M d'habitants
2022 (p) 20,4 29,5 0,24 9,9 29,3 34,0
2021 18,7 27,0 0,22 8,8 24,8 31,2
2020 15,6 22,5 0,19 8,9 31,3 26,4
2019 22,7 32,2 0,27 9,1 31,8 39,9
2018 23,0 32,8 0,27 9,7 34,2 42,9
2017 22,9 31,3 0,26 8,9 32,0 37,8
2016 23,9 32,9 0,27 8,6 30,8 37,6
2015 25,3 37,6 0,27 10,3 34,8 38,8
2014 25,4 36,3 0,26 9,7 30,6 36,0
2013 25,2 35,8 0,29 9,7 30,7 36,0
2012 25,8 36,5 0,29 11,7 36,2 44,4
2011 24,8 35,0 0,24 12,3 37,1 46,7
2010 26,4 37,1 0,29 14,0 45,1 50,7
2009 28,0 38,0 0,31 14,8 49,0 55,0
2008 30,0 41,0 0,32 15,9 53,0 61,0
2007 35,0 49,0 0,33 17,4 63,0 72,0
2006 40,0 56,0 0,35 19,8 69,0 80,0
2005 50,0 71,0 0,45 26,2 79,0 92,0
2004 54,0 78,0 0,47 28,2 84,0 97,0
2003 55,0 81,0 0,59 32,4 100,0 114,0
Font: Departament d'Interior. Servei Català de Trànsit.
Nota: Dades provisionals.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 10 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Accident de trànsit amb víctimes
Accidents que es produeixen o tenen el seu origen en una de les vies o terrenys objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i a conseqüència d'aquests una o diverses persones resulten mortes i/o ferides.

Aspectes metodològics

La informació relativa als accidents de trànsit amb víctimes prové del Servei Català de Trànsit que proporciona les dades per comarques i uns índexs d'accidentalitat a nivell de Catalunya.

Cal tenir en compte que es considera víctima mortal qualsevol persona que, a conseqüència de l'accident, mori a l'acte, a les 24 hores o dins dels 30 dies següents.

Es consideren ferits greus les persones ferides en un accident de trànsit i l'estat de les quals necessiti una hospitalització superior a 24 hores.

Es consideren ferits lleus les persones ferides en un accident de trànsit a les quals no es pot aplicar la definició de ferits greus.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".