Saltar al contingut principal

Transport públic urbà. Autobusos

Transport públic urbà. Autobusos. Viatgers transportats. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
2022 310.335 2.890 5.147 11.204 329.576
2021 252.890 2.256 4.342 9.527 269.015
2020 198.000 1.658 3.341 7.386 210.385
2019 363.100 3.345 6.542 13.110 386.098
2018 346.200 3.341 6.458 12.627 368.626
2017 333.600 3.207 6.295 12.240 355.343
2016 322.214 3.174 6.312 11.824 343.524
2015 309.900 3.057 6.213 11.492 330.662
2014 302.074 2.947 5.599 11.143 321.763
2013 295.580 2.850 5.818 10.974 315.222
2012 292.100 2.891 6.756 11.169 312.916
2011 304.500 2.888 7.323 12.021 326.732
2010 303.642 2.773 7.447 11.798 325.660
2009 310.000 2.595 7.426 12.079 332.100
Unitats: Milers.
Font:
2009-2020: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
2021-2022: Departament de Territori.
Notes:
- Demarcació de Barcelona: autobusos urbans de la província de Barcelona (inclou TB, AMB i AMTU).
- Demarcació de Tarragona: autobusos urbans de Tarragona i Reus.
- Demarcació de Girona: autobusos urbans de Girona.
- Demarcació de Lleida: autobusos urbans de Lleida.

Darrera actualització: 3 de novembre de 2023.

TRVC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del transport regular de viatgers per carretera (TRVC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Autobús
Vehicle destinat al transport de viatgers amb una capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor.
Transport públic regular
Desplaçament que es fa en vehicles per a viatgers o mixtos (viatgers i mercaderies), que tenen horaris i itineraris prèviament fixats, i un cobrament individual.

Aspectes metodològics

Es faciliten dades sobre transport regular de viatgers per carretera dins de Catalunya. El Departament de Territori i Sostenibilitat obté aquestes xifres directament de les companyies autoritzades a fer aquests serveis.

S'ofereixen dades sobre transport de mercaderies per carretera obtingudes de l'Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera publicada pel Ministeri de Foment.

En l'apartat de transport públic urbà es recull informació sobre el transport de superfície de les ciutats més poblades de Catalunya, proporcionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i també dels subterranis metropolitans i línies urbanes de ferrocarril. Amb l'entrada en vigor de la integració tarifària l'any 2001, ha canviat el criteri de comptabilització de viatgers a la demarcació de Barcelona. Actualment, es compten com a viatgers les validacions dels títols de transport que fan els usuaris i no els viatges venuts de cada tipus de títol.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".