Saltar al contingut principal

Ferrocarril. Transport de viatgers i mercaderies

Ferrocarril. Transport de viatgers i mercaderies Catalunya. 2022
Renfe FGC Total
Longitud total de línies (km) 1.497 297 1.794
De doble via .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 91 91
Electrificades .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 167 167
Exclusivament de mercaderies .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 40 40
D'alta velocitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Nombre de línies 16 6 22
Rodalies 9 2 11
Regionals 7 1 8
Turístiques .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3 3
Nombre d'estacions 278 110 388
Viatgers (milers) 110.861 80.400 191.261
Rodalies 100.479 79.019 179.498
Regionals 9.031 278 9.309
Avant 1.351 0 1.351
Llarg recorregut .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Turístiques .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.103 1.103
Mercaderies (milers de tones) 6.159 656 6.815
Font: Renfe Operadora; Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Nota: A partir de l'any 2014, la longitud total de les línies exclusivament de mercaderies inclou els 5 km de la línia del Port de Barcelona, la titularitat de la qual és l'Autoritat Portuària (4 km) i l'Ajuntament de Barcelona (1 km).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 14 de juliol de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ferrocarril
Mitjà de transport en el qual els vehicles circulen per un camí de rodolament fix, que els serveix de sustentació i guia.
Mercaderia general
Bé envasat en unitats de càrrega (sacs, bidons, caixes, etc.) o en unitats que poden ser comptades.

Aspectes metodològics

L'apartat de ferrocarril presenta dades de Renfe i dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

L'1 de gener de 2005, RENFE es configura com una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana representada en dues empreses: Renfe Operadora, que opera el material i els serveis ferroviaris i Adif, que administra les infraestructures ferroviàries.

Rodalies (Renfe): Inclou 6 línies de rodalies de Barcelona, 2 de Tarragona i 1 de Girona.

Regionals (Renfe): La xarxa regional cobreix un radi d'uns 350 km des de Barcelona. Per sobre dels 350 km es considera tren de llarg recorregut. A partir de l’any 2014, Renfe inclou dades de trens intracomunitaris i intercomunitaris.

Avant (Renfe): A partir de l'any 2018, els viatgers del producte AV-City, anteriorment classificats com a Ave- Llarga distància s'incorporen al producte Avant.

Llarg recorregut (Renfe): Inclou viatgers de llarga distància convencional, d'alta velocitat i internacionals. Els bitllets expedits de llarg recorregut no corresponen al nombre de viatgers que han utilitzat aquest mitjà de transport, perquè s'hi comptabilitzen no únicament els bitllets expedits amb origen i destinació a estacions catalanes, sinó també els que es venen a Catalunya corresponents a estacions no catalanes.

Les dades de mercaderies es refereixen a les facturades a estacions de Catalunya, i a més no es comptabilitzen les tones transportades per els operadors privats.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és una empresa pública que opera en els sectors de transport, turisme i muntanya, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat i del lleure a Catalunya. FGC gestiona els recursos i les infraestructures que li han estat assignats i aquells altres que genera, amb criteris d'eficàcia, respecte a la Llei i optimització de la seva rendibilitat econòmica i social.

S'inclouen els viatgers del servei urbà de la línia Barcelona-Vallès (línies L6, L7 i, a partir de l’any 2019, L12).

Rodalies (FGC): Inclou les línies Barcelona-Sant Cugat-Terrassa/Sabadell i Barcelona-Martorell-Manresa/Igualada.

Regionals (FGC): Línia Lleida- La Pobla de Segur.

Turístiques (FGC): Línies Monistrol de Montserrat-Monestir de Montserrat (cremallera de Montserrat), Ribes de Freser-Núria (cremallera de Núria) i La Pobla de Lillet-Castellar de n'Hug (Tren del Ciment).