Saltar al contingut principal

Ferrocarril. Transport de viatgers i mercaderies

Ferrocarril. Transport de viatgers i mercaderies Catalunya. 2019
Renfe FGC (1) Total
Longitud total de línies (km) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 297 297
De doble via .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 91 91
Electrificades .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 167 167
Exclusivament de mercaderies (2) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 40 40
D'alta velocitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 0
Nombre de línies 15 6 21
Rodalies (3) 9 2 11
Regionals (4) 6 1 7
Turístiques (5) 0 3 3
Nombre d'estacions 206 110 316
Viatgers (milers) 142.698 92.975 235.673
Rodalies 119.342 91.053 210.395
Regionals (6) 9.787 252 10.039
Avant (7) 1.902 0 1.902
Llarg recorregut (8) 11.668 0 11.668
Turístiques 0 1.670 1.670
Mercaderies (milers de tones) 6.331 423 6.754
Font: Renfe Operadora; Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Notes:
- (1) Línies Barcelona-Sant Cugat-Terrassa/Sabadell, Barcelona-Martorell-Manresa/Igualada, Lleida-La Pobla de Segur, La Pobla de Lillet-Castellar de n'Hug, Monistrol-Montserrat i Ribes de Freser-Núria. S'inclouen els viatgers del servei urbà de la línia Barcelona-Vallès (línies L6, L7 i L12).
- (2) Inclosos 5 km a la línia del port de Barcelona, la titularitat dels quals són de l'Autoritat Portuària (4 km) i de l'Ajuntament (1 km).
- (3) FGC inclou les línies Barcelona-Sant Cugat-Terrassa/Sabadell i Barcelona-Martorell-Manresa/Igualada; Renfe inclou 6 línies de rodalies de Barcelona, 2 de Tarragona i 1 de Girona.
- (4) FGC: Línia Lleida- La Pobla de Segur; Renfe: La xarxa regional cobreix un radi d'uns 350 km des de Barcelona. Per sobre dels 350 km es considera tren de llarg recorregut.
- (5) Línies Monistrol de Montserrat-Monestir de Montserrat (cremallera de Montserrat), Ribes de Freser-Núria (cremallera de Núria) i La Pobla de Lillet-Castellar de n'Hug (Tren del Ciment).
- (6) Renfe inclou dades de trens intracomunitaris i intercomunitaris. Inclou serveis de rodalia de Tarragona i Girona.
- (7) A partir de l'any 2018: els viatgers del producte AV-City, anteriorment classificats com a Ave- Llarga distància s'incorporen al producte Avant.
- (8) Inclou viatgers de llarga distància convencional, d'alta velocitat i internacionals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 de maig de 2021.

Estadística TF

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ferrocarril
Mitjà de transport en el qual els vehicles circulen per un camí de rodolament fix, que els serveix de sustentació i guia.
Mercaderia general
Bé envasat en unitats de càrrega (sacs, bidons, caixes, etc.) o en unitats que poden ser comptades.

Aspectes metodològics

L'apartat de ferrocarril presenta dades de Renfe i dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

L'1 de gener de 2005, RENFE Es configura com una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Foment.

RENFE es va repartir entre dues empreses: Renfe Operadora, que opera el material i els serveis ferroviaris i Adif, que administra les infraestructures ferroviàries.

Els bitllets expedits de llarg recorregut no corresponen al nombre de viatgers que han utilitzat aquest mitjà de transport, perquè s'hi comptabilitzen no únicament els bitllets expedits amb origen i destinació a estacions catalanes, sinó també els que es venen a Catalunya corresponents a estacions no catalanes. Les dades de mercaderies es refereixen a les facturades a estacions de Catalunya, i a més no es comptabilitzen les tones transportades per els operadors privats.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és una empresa pública que opera en els sectors de transport, turisme i muntanya, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat i del lleure a Catalunya. FGC gestiona els recursos i les infraestructures que li han estat assignats i aquells altres que genera, amb criteris d'eficàcia, respecte a la Llei i optimització de la seva rendibilitat econòmica i social.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".