Saltar al contingut principal

Població ocupada resident. Desplaçaments residència-treball. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població ocupada resident. Desplaçaments residència-treball. Comarques, àmbits i províncies 2011
Residents ocupats a dins Residents ocupats a altres territoris Residents ocupats a fora de Catalunya No residents ocupats a dins Diferència LTL - POR (1)
Alt Camp 11.925 4.529 1.986 5.368 -1.147
Alt Empordà 42.042 5.041 6.145 3.894 -7.292
Alt Penedès 29.071 11.012 4.326 9.904 -5.434
Alt Urgell 6.696 930 1.776 601 -2.105
Alta Ribagorça 1.308 326 241 24 -543
Anoia 28.511 12.589 4.383 4.921 -12.050
Bages 53.709 11.228 7.232 7.423 -11.037
Baix Camp 46.104 19.698 7.636 10.047 -17.286
Baix Ebre 21.757 3.576 3.480 3.909 -3.147
Baix Empordà 35.645 7.887 5.128 3.166 -9.850
Baix Llobregat 187.087 110.432 32.213 97.307 -45.337
Baix Penedès 19.031 12.114 3.455 5.581 -9.989
Barcelonès 713.555 135.676 69.702 257.576 52.199
Berguedà 10.495 3.212 1.765 1.189 -3.788
Cerdanya 6.549 963 1.463 501 -1.925
Conca de Barberà 5.875 1.599 858 2.346 -111
Garraf 32.534 21.710 5.888 4.499 -23.100
Garrigues 5.116 2.057 839 1.587 -1.309
Garrotxa 18.542 2.829 2.129 2.557 -2.402
Gironès 57.937 12.618 7.832 18.924 -1.526
Maresme 95.728 55.275 17.910 17.064 -56.120
Montsià 18.378 3.625 3.878 1.572 -5.930
Noguera 10.379 3.357 1.668 1.898 -3.127
Osona 48.067 7.472 6.817 4.987 -9.302
Pallars Jussà 3.744 748 909 289 -1.368
Pallars Sobirà 2.235 370 629 289 -710
Pla d'Urgell 9.995 3.917 1.834 2.749 -3.002
Pla de l'Estany 8.791 3.933 1.372 2.588 -2.717
Priorat 2.524 917 483 519 -881
Ribera d'Ebre 6.431 1.385 839 1.784 -440
Ripollès 8.421 1.751 1.089 912 -1.928
Segarra 7.024 1.862 1.005 1.884 -982
Segrià 68.634 6.792 9.032 6.922 -8.902
Selva 42.617 16.535 6.824 12.396 -10.963
Solsonès 4.368 704 602 706 -600
Tarragonès 70.617 17.119 9.331 22.361 -4.089
Terra Alta 3.432 802 813 458 -1.157
Urgell 10.089 3.079 1.390 2.512 -1.957
Val d'Aran 3.716 380 398 371 -407
Vallès Occidental 235.559 93.034 35.846 85.854 -43.027
Vallès Oriental 102.196 46.589 16.664 40.229 -23.025
Metropolità 1.746.745 28.386 172.336 85.411 -115.311
Comarques Gironines 247.378 17.210 30.519 11.053 -36.677
Camp de Tarragona 168.973 11.933 20.294 8.713 -23.515
Terres de l'Ebre 55.369 4.016 9.011 2.353 -10.674
Ponent 125.282 7.019 15.768 3.507 -19.280
Comarques Centrals 120.910 18.345 16.416 10.034 -24.727
Alt Pirineu i Aran 24.924 3.040 5.418 1.401 -7.058
Penedès 119.861 46.712 18.051 14.191 -50.573
Barcelona 2.024.685 19.820 202.713 42.682 -179.851
Girona 253.037 17.887 31.572 11.517 -37.941
Lleida 150.418 8.821 20.767 3.745 -25.843
Tarragona 251.654 19.782 32.760 8.365 -44.177
Unitats: Persones que es desplacen.
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Notes:
- (1) Diferència entre els llocs de treball localitzats (LTL) i la població ocupada resident (POR).
- El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2014.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Desplaçament (a fora)
Mobilitat amb origen dins l'àmbit i destinació en un altre àmbit.
Desplaçament (des de fora)
Mobilitat amb origen en un altre àmbit i destinació dins l'àmbit tractat.
Desplaçament (dins)
Mobilitat amb origen i destinació en el mateix àmbit. Inclou els escolars, estudiants i ocupats que no es desplacen.

Aspectes metodològics

La informació dels censos de població referent a la localització de l'activitat econòmica de la població ocupada i a la localització del lloc d'estudi de la població estudiant permet conèixer la mobilitat obligada de la població, a partir de la comparació entre el lloc de treball/estudi i el lloc de residencia dels ocupats i estudiants. El cens de població també investiga característiques de la mobilitat, com ara els mitjans de transport utilitzats, el nombre de viatges i la durada del desplaçament, relacionant aquestes variables amb les característiques demogràfiques i econòmiques.

La població de referència per a l'estudi de la mobilitat obligada per motiu treball és la població ocupada resident (POR), que comprèn totes les persones residents ocupades, tant les que treballen a fora com a dins de l'àmbit de residència. La mateixa anàlisi s'aplica a la població estudiant resident (PER).

La unitat d'anàlisi a l'estadística de mobilitat obligada són les persones residents a Catalunya que treballen i les persones residents a Catalunya que estudien. En les edicions del 2001 i el 2011, quan una persona estudia i treballa alhora només ha de respondre a les preguntes de mobilitat relacionades amb la feina. Aquest criteri no es manté en les edicions anteriors.

Respecte a l'edat, en totes les edicions l'estadística inclou la totalitat de persones que estudien o treballen, excepte l'any 2001, quan només es va recollir la informació per a la població de 16 anys i més.

En els censos del 2001 i el 2011, una part de la població ocupada i estudiant no ha de respondre a les preguntes específiques de mobilitat del qüestionari censal (mitjans de transport, nombre de viatges diaris, temps del desplaçament). Són les persones que:

 • no es desplacen perquè treballen o estudien al mateix domicili;
 • treballen o estudien en diversos municipis de les quals només es coneix el municipi de residència, però no el de treball o estudi;
 • tenen una segona residència des d'on es desplacen a treballar o estudiar de les quals es coneix el municipi de residència i el de treball o estudi, però no es disposa del municipi de la segona residència origen del desplaçament.

Els mitjans de transport es pregunten de manera diversa al llarg de les diferents edicions. En els censos del 2001 i el 2011 es modifiquen les categories de recollida d'informació i és possible respondre fins a dues possibilitats referides als trajectes més llargs.

Els censos del 2001 i el 2011 pregunten el nombre de viatges diaris, que es corresponen amb un d'anada i un altre de tornada, així com el temps de desplaçament des de casa al lloc de treball o estudi. Aquestes dues variables no són presents en les edicions anteriors.

Es defineixen les categories següents:

 • Residents ocupats/que estudien a dins: persones que treballen/estudien en el mateix àmbit geogràfic de residència.
 • Residents ocupats/que estudien a fora: persones residents en l'àmbit geogràfic seleccionat que treballen/estudien en un àmbit geogràfic diferent.
 • No residents ocupats/que estudien a dins: persones que resideixen en un àmbit geogràfic diferent del seleccionat que treballen/estudien en l'àmbit geogràfic seleccionat.
 • Població ocupada/que estudien resident (POR i PER): població ocupada/estudiant resident = residents ocupats/estudiants a dins + residents ocupats/estudiants a fora + ocupats que es desplacen a diversos municipis.
 • Llocs de treball/estudi localitzats (LTL i LEL): = residents ocupats/estudiants a dins + no residents ocupats /estudiants a dins.
 • Diferència: diferència que resulta entre els llocs de treball/estudi localitzats i la població ocupada/estudiant resident en un àmbit geogràfic.
 • No es desplaça: treballen o estudien al mateix domicili.
 • No aplicable: treballen o estudien en diversos municipis, tenen una segona residència al lloc de treball o estudi o no han contestat aquesta pregunta.
 • Mitjà de transport: en cotxe o furgoneta com a conductor. En cotxe o furgoneta com a passatger. En autobús, autocar o microbús. En metro. En moto. Caminant. En tren. En bicicleta. Altres mitjans.

El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".