Saltar al contingut principal

Ports de Barcelona i Tarragona. Moviment de vaixells i mercaderies

Ports de Barcelona i Tarragona. Moviment de vaixells i mercaderies Catalunya. 2021
Barcelona Tarragona
Moviment de vaixells mercants
Cabotatge
Vaixells entrats 2.509 133
Gross tonage 62.111.217 1.932.309
Exterior
Vaixells entrats 5.011 2.485
Gross tonage 205.622.664 40.680.642
Moviment de mercaderies (1) 64.999.056 31.141.084
Sortides 31.717.555 7.875.339
Sòlids a l'engròs 1.991.894 1.245.816
Líquids no petrolífers a l'engròs 1.019.003 2.006.374
Líquids petrolífers a l'engròs (2) 1.767.552 3.818.258
Mercaderies generals 26.939.105 804.891
Entrades 33.281.501 23.265.745
Sòlids a l'engròs 2.467.850 6.498.475
Líquids no petrolífers a l'engròs 2.273.559 1.075.815
Líquids petrolífers a l'engròs (2) 7.310.466 14.214.241
Mercaderies generals 21.229.626 1.477.214
Moviment de contenidors
Nombre de TEU (3) 3.531.324 54.758
Tones 37.455.575 489.760
Moviment de passatgers 1.498.817 1.895
Entrats 571.784 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Sortits 600.137 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Trànsit exterior 326.896 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Moviment d'automòbils (unitats) 499.011 137.086
Entrats 117.817 105.783
Sortits 346.743 31.303
Trànsit 34.451 0
Font: Port de Barcelona; Port de Tarragona.
Notes:
- (1) Tones. No s'hi inclouen les vitualles, la pesca ni el moviment local.
- (2) Inclou gas natural, gasolina, gasoli, fuel, nafta, querosè i asfalt.
- (3) Unitat equivalent a 20 peus.
- Les dades són provisionals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de novembre de 2022.

Estadística PORTS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Mercaderia general
Bé envasat en unitats de càrrega (sacs, bidons, caixes, etc.) o en unitats que poden ser comptades.
Mercaderia líquida a l'engròs
Bé líquid no envasat en unitats, com ara gasos liquats, petrolis, productes químics, etc.
Mercaderia sòlida a l'engròs
Bé transportat sense envasar en unitats.
Moviment de cabotatge
Viatge marítim en què l'entrada o la sortida dels vaixells es fa en ports espanyols.
Moviment de vaixells
Viatge marítim. Segons la nacionalitat dels ports d'origen i de destinació s'anomenen: moviment exterior i moviment de cabotatge.
Moviment exterior de vaixells
Viatge marítim en què l'entrada o la sortida dels vaixells es fa en ports a l'estranger.

Aspectes metodològics

Els ports autònoms de Barcelona i Tarragona subministren, a les seves memòries, les estadístiques sobre moviments de vaixells, mercaderies, contenidors, passatgers i automòbils.

L'entitat Ports de la Generalitat té competència sobre els ports de Palamós, Vallcarca, Vilanova i la Geltrú, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. El moviment total d'aquests ports s'inclou sota la denominació de Ports de la Generalitat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".