Saltar al contingut principal

Ports de la Generalitat. Moviment de vaixells i mercaderies

Ports de la Generalitat. Moviment de vaixells i mercaderies Catalunya. 2021
Palamós Vilanova i la Geltrú Sant Carles de la Ràpita Vallcarca Alcanar Ports de la Generalitat
Moviment de cabotatge
Vaixells 2 1 3 0 0 6
Gross tonage 5.394 2.998 651 0 0 9.043
Moviment Unió Europea
Vaixells 22 14 2 0 197 235
Gross tonage 195.036 66.816 6.029 0 738.352 1.006.233
Moviment exterior
Vaixells 19 11 0 0 15 45
Gross tonage 309.264 23.584 0 0 218.315 551.163
Moviment de mercaderies (tones)
Embarcades 30.301 27.574 1.042 0 943.855 1.002.772
Desembarcades 158.390 24.147 0 0 301.589 484.126
Font: Ports de la Generalitat.

Darrera actualització: 18 de novembre de 2022.

Estadística PORTS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Mercaderia general
Bé envasat en unitats de càrrega (sacs, bidons, caixes, etc.) o en unitats que poden ser comptades.
Moviment de cabotatge
Viatge marítim en què l'entrada o la sortida dels vaixells es fa en ports espanyols.
Moviment exterior de vaixells
Viatge marítim en què l'entrada o la sortida dels vaixells es fa en ports a l'estranger.

Aspectes metodològics

Els ports autònoms de Barcelona i Tarragona subministren, a les seves memòries, les estadístiques sobre moviments de vaixells, mercaderies, contenidors, passatgers i automòbils.

L'entitat Ports de la Generalitat té competència sobre els ports de Palamós, Vallcarca, Vilanova i la Geltrú, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. El moviment total d'aquests ports s'inclou sota la denominació de Ports de la Generalitat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".