Saltar al contingut principal

Suïcidis. Per sexe. Províncies

Suïcidis. Per sexe. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Total 382 82 36 76 576 4.003 14,4
Homes 283 67 26 59 435 2.982 14,6
Dones 99 15 10 17 141 1.021 13,8
Font: INE. Estadística de defuncions segons la causa de mort.
Nota: Defuncions assignades al suïcidi (autolesió intencionada, codis X60-X84 de la CIM-10).

Darrera actualització: 19 de desembre de 2022.

CMORT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de causes de mort (CMORT).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Estadística de defuncions segons la causa de mort del Instituto Nacional de Estadística (INE), proporciona informació anual sobre les defuncions esdevingudes dins l’Estat espanyol atenent la causa bàsica que les va determinar, d'acord amb la Classificació internacional de malalties (CIM) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A partir de 1999 s'utilitza la 10a revisió d'aquesta classificació.

Es tracta d'una estadística europea harmonitzada d’acord amb el Reglament (UE) Núm. 328/2011 de la Comissió, de 5 d'abril de 2011, relatiu a les estadístiques sobre causes de mort.

La font original de les dades és el document unificat Certificat mèdic de defunció/Butlleta estadística de defunció, amb què s'inscriu la defunció al Registre Civil. En el cas de les morts en les primeres 24 hores de vida, la informació del Certificat mèdic de defunció es complementa amb la de la Butlleta estadística de parts. En el cas de morts amb intervenció judicial, la font d'informació és la Butlleta estadística de defunció judicial emplenada pels jutjats o la informació proporcionada directament pels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".