Saltar al contingut principal

Suïcidis. Per sexe. Províncies

Suïcidis. Per sexe. Províncies 2020
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Total 388 62 24 82 556 3.941 14
Homes 286 46 20 62 414 2.930 14
Dones 102 16 4 20 142 1.011 14
Font: INE. Estadística de defuncions segons la causa de mort.
Nota: Defuncions assignades al suïcidi (autolesió intencionada, codis X60-X84 de la CIM-10).

Darrera actualització: 10 de novembre de 2021.

Estadística CMORT

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Estadística de defuncions segons la causa de mort del Instituto Nacional de Estadística (INE), proporciona informació anual sobre les defuncions esdevingudes dins l’Estat espanyol atenent la causa bàsica que les va determinar, d'acord amb la Classificació internacional de malalties (CIM) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A partir de 1999 s'utilitza la 10a revisió d'aquesta classificació.

Es tracta d'una estadística europea harmonitzada d’acord amb el Reglament (UE) Núm. 328/2011 de la Comissió, de 5 d'abril de 2011, relatiu a les estadístiques sobre causes de mort.

La font original de les dades és el document unificat Certificat mèdic de defunció/Butlleta estadística de defunció, amb què s'inscriu la defunció al Registre Civil. En el cas de les morts en les primeres 24 hores de vida, la informació del Certificat mèdic de defunció es complementa amb la de la Butlleta estadística de parts. En el cas de morts amb intervenció judicial, la font d'informació és la Butlleta estadística de defunció judicial emplenada pels jutjats o la informació proporcionada directament pels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".