Saltar al contingut principal

Sistema bancari. Oficines d'entitats de crèdit. Províncies

Sistema bancari. Oficines d'entitats de crèdit. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Entitats de dipòsit 1.511 241 223 219 2.194 17.648 12,4
Altres entitats de crèdit 11 0 0 0 11 87 12,6
Total 1.522 241 223 219 2.205 17.735 12,4
Font: Banco de España.

Darrera actualització: 16 de juny de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Sistema bancari
Conjunt integrat per les entitats de dipòsit (bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit).

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".