Saltar al contingut principal

Sistema bancari. Oficines d'entitats de crèdit. Províncies

Sistema bancari. Oficines d'entitats de crèdit. Províncies Catalunya
Entitats de dipòsit Altres entitats de crèdit Total
2020 2.937 12 2.949
2019 3.241 19 3.260
2018 3.601 19 3.620
2017 3.887 20 3.907
2016 4.189 22 4.211
2015 4.782 23 4.805
2014 4.916 24 4.940
2013 5.303 24 5.327
2012 7.810 51 7.861
2011 8.435 60 8.495
Font: Banco de España.

Darrera actualització: 29 de juny de 2021.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Sistema bancari
Conjunt integrat per les entitats de dipòsit (bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit).

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".