Saltar al contingut principal

Tipus d'interès (TEDR i TAE). Crèdits

Tipus d'interès (TEDR). Crèdits Catalunya
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Noves operacions
Llars i IPSAL
Habitatge 1,51 1,69 1,99 1,83 1,91 1,98 2,56 2,99 2,81 3,58
Consum 6,32 6,66 6,92 7,24 7,12 7,56 7,74 8,90 7,76 8,57
Altres fins 2,77 3,04 3,27 3,36 3,62 3,77 4,64 5,58 5,81 5,94
Societats no financeres
Fins a 250.000 euros 1,87 1,87 2,05 2,33 2,64 3,26 4,18 5,12 5,22 5,17
Entre 250.000 i 1 milió d'euros 1,51 1,40 1,50 1,68 1,79 2,05 2,79 3,88 3,99 4,53
Més d'un milió 1,37 1,23 1,53 1,51 1,60 1,96 1,99 2,73 2,72 3,36
Saldos vius
Llars i IPSAL
Habitatge 1,17 1,22 1,22 1,21 1,29 1,53 1,89 2,11 2,61 3,12
Consum i altres 5,99 6,38 6,26 6,24 6,17 5,98 6,10 5,80 5,78 5,73
Societats no financeres 1,70 1,77 1,86 1,89 2,04 2,38 2,84 3,44 3,47 3,90
Font: Banco de España.
Notes:
- TEDR: Tipus efectiu definició restringida.
- IPSAL: Institucions privades sense afany de lucre.
Tipus d'interès (TAE). Crèdits Catalunya
Noves operacions Llars i IPSAL Habitatge Consum Altres fins Societats no financeres Fins a 250.000 euros Entre 250.000 i 1 milió d'euros Més d'un milió
2020 1,67 7,57 3,12 2,55 1,66 1,43
2019 1,93 7,91 3,47 2,58 1,55 1,26
2018 2,24 8,31 3,72 2,67 1,70 1,59
2017 2,05 8,30 4,02 2,93 1,79 1,55
2016 2,19 8,14 4,26 3,29 1,91 1,63
2015 2,31 8,43 4,28 3,61 2,20 2,07
2014 2,64 8,98 4,91 4,56 2,91 2,09
2013 3,16 9,52 5,92 5,54 4,03 2,83
2012 2,93 8,31 6,23 5,67 4,27 3,00
2011 3,66 9,11 6,29 5,57 4,79 3,53
Font: Banco de España.
Notes:
- TAE: Taxa anual equivalent.
- IPSAL: Institucions privades sense afany de lucre.

Darrera actualització: 21 de juny de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Crèdit bancari
Préstec monetari concedit per les entitats bancàries als seus clients mitjançant el pagament d'un interès estipulat. L'import global d'aquest crèdit correspon a la suma de les quantitats pendents d'amortitzar.
Tipus d'interès
Percentatge que cobra una entitat bancària com a compensació per un préstec concedit.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".