Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Hipoteques constituïdes (milers) 100,9 13,8
Finques urbanes 100,3 14,0
Habitatges 80,8 14,8
Solars 0,9 2,7
Altres 18,7 11,2
Finques rústiques 0,6 -9,3
Capital prestat (milers M€) 19,1 19,9
Finques urbanes 19,0 20,3
Habitatges 13,7 20,8
Solars 0,6 -39,0
Altres 4,7 34,2
Finques rústiques 0,1 -24,8
Hipoteques cancel·lades (milers) 80,8 5,4
Finques urbanes 79,9 5,2
Habitatges 59,3 6,6
Solars 1,2 -24,0
Altres 19,4 3,6
Finques rústiques 0,9 23,5
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Hipoteques constituïdes (milers) 608,6 9,0
Finques urbanes 597,0 9,6
Habitatges 463,6 10,9
Solars 6,9 -10,2
Altres 126,5 6,1
Finques rústiques 11,6 -12,8
Capital prestat (milers M€) 95,9 16,1
Finques urbanes 93,7 16,7
Habitatges 67,5 17,3
Solars 4,6 2,2
Altres 21,7 18,4
Finques rústiques 2,1 -5,7
Hipoteques cancel·lades (milers) 562,1 4,1
Finques urbanes 546,0 4,5
Habitatges 394,0 5,8
Solars 10,2 -14,2
Altres 141,7 2,5
Finques rústiques 16,1 -7,8
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 23 de febrer de 2023.

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.