Saltar al contingut principal
Mercat de futurs. Volum de contractació Catalunya
Volum mitjà diari Posició oberta Volum anual de contractes (milers)
IBEX 35 IBEX 35 Mini IBEX 35 IBEX 35 Mini IBEX 35 Accions
2022 20.944 3.594 60.679 2.962 5.445 10.313
2021 20.390 3.592 69.133 3.417 5.260 11.346
2020 22.979 6.006 74.699 4.473 5.906 10.968
2019 23.396 5.705 97.206 4.290 5.966 15.298
2018 24.872 5.844 87.100 6.967 6.342 10.703
2017 24.581 6.348 113.848 11.671 6.268 11.671
2016 26.682 9.784 90.003 8.112 6.836 9.467
2015 28.861 12.423 88.125 9.410 7.384 10.054
2014 27.177 11.902 83.904 13.555 6.930 13.119
2013 21.396 8.981 73.111 11.904 5.777 15.681
2012 18.535 9.471 49.791 5.280 4.988 21.246
2011 20.630 12.108 44.925 26.015 5.591 27.579
2010 24.535 13.982 42.386 8.958 6.639 19.684
2009 21.405 12.395 54.367 5.245 5.752 44.587
2008 28.643 12.994 59.412 5.842 7.605 46.238
2007 33.341 11.327 63.430 5.817 8.722 21.294
2006 25.232 6.293 81.503 4.564 6.569 21.230
2005 19.280 4.475 70.924 4.684 5.050 18.814
2004 17.350 4.711 72.888 10.368 4.473 12.055
2003 13.691 5.023 40.490 3.168 3.653 12.493
Font: MEFF.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Mercat de futurs financers
Mercat organitzat on s'estableix la compravenda d'instruments financers en una data futura i a un preu fix i que, per tant, permet cobrir el risc corresponent. Els contractes que es negocien en el mercat espanyol són l'Ibex-35 i l'Ibex-35 mini. El volum de contractació és el total de transaccions dutes a terme, i pot ser negociat i obert.
Mercat de futurs negociat
Contractes intercanviats, és a dir, que han trobat contrapartida durant la sessió del dia.
Mercat de futurs obert
Contractes que no han estat compensats mitjançant altres contractes de sentit oposat. Per exemple, si el contracte inicial era de compra es compensa mitjançant un de venda.

Aspectes metodològics

El mercat de futurs informa sobre el volum de contractació anual dels valors Ibex-35.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".