Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Fundacions

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Fundacions Catalunya
2023 2022
Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) 42,03 43,43
Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) 9,54 8,86
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica 34,50 31,67
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 518,72 449,91
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (HUVH IR) 85,90 55,83
Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 40,73 35,03
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) 2,14 0,91
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) 16,43 18,30
Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) 4,08 3,49
Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) 1,62 1,61
Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) 4,55 4,20
Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) 0,59 0,50
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) 18,79 17,35
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 14,86 13,07
Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) 27,51 22,83
Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) 29,05 28,74
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 15,58 14,79
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) 15,73 11,36
Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) 9,89 7,59
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 36,31 31,26
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) 8,98 8,19
Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) 20,21 18,62
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) 5,63 6,15
Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) 24,18 21,97
Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina 4,84 3,93
Fundació Joan Costa Roma 0,66 0,73
Fundació La Marató de TV3 8,14 8,10
Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional 1,22 0,92
Fundació Observatori de l'Ebre 0,70 0,61
Fundació Parc Taulí, Fundació Privada 6,96 6,52
Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya 14,28 13,31
Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès 0,75 0,82
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya 11,71 9,19
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya 0,67 0,67
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme 0,57 0,55
Fundació Ticsalut 3,23 2,43
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré 7,73 7,87
Total 1.048,99 911,27
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Notes:
- No es va aprovar la Llei de pressupostos per a l'exercici 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.

Darrera actualització: 6 d'octubre de 2023.

PRESGEN

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya (PRESGEN).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.
Pressupost preventiu o inicial
Document comptable que reflecteix les quantitats aprovades tant d'ingressos com de despeses, amb la característica que aquestes han de ser equilibrades, és a dir, el total dels ingressos i de les despeses ha de coincidir quantitativament. Quan es parla de pressupost sense especificar-ne la classe, s'entén que és el preventiu.

Aspectes metodològics

Els pressupostos públics són el pla econòmic i financer associat a l'estratègia del Govern. Són una eina per a la planificació, programació, control, seguiment i avaluació de les actuacions del sector públic. Tenen caràcter anual i en ells s'especifiquen les previsions dels ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits) que com a màxim es podran reconèixer durant l'exercici. Els aprova el Parlament com a llei específica.

S'ofereix una visió global del sector públic a Catalunya, integrat per les administracions autonòmica, local i estatal. S'hi inclouen també les relacions econòmiques amb la Unió Europea.

La primera part fa referència als pressupostos de la Generalitat i comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. També es presenten els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]