Saltar al contingut principal
Generalitat de Catalunya. Recaptació de tributs Catalunya
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Impostos cedits 4.289,08 4.653,72 4.156,61 2.964,31 3.433,49 3.237,35 3.069,46 2.769,45 2.552,82 2.178,57 2.057,61 1.880,29 1.766,30 2.227,36 2.503,06 3.518,08 4.762,73 5.216,43 4.412,65 3.797,15 3.032,43 2.563,66
Directes 1.629,71 1.583,26 1.467,08 1.134,54 1.116,45 988,50 927,28 939,46 915,41 743,49 856,89 640,81 349,09 621,72 847,64 1.508,81 1.228,16 1.028,26 857,00 760,68 664,15 573,69
Successions i donacions 951,25 893,08 870,86 559,08 561,50 463,51 433,44 445,63 458,33 312,43 298,35 339,14 338,27 609,53 844,84 972,41 774,92 665,33 553,66 485,38 390,03 330,17
Patrimoni 678,46 690,18 596,22 575,47 554,94 524,99 493,84 493,83 457,08 431,05 558,54 301,67 10,82 12,20 2,80 536,40 453,24 362,93 303,34 275,30 274,12 243,52
Indirectes 2.454,92 2.870,55 2.526,04 1.735,32 2.092,11 2.028,40 1.933,43 1.640,73 1.437,90 1.243,46 1.004,01 1.031,70 1.175,67 1.333,31 1.365,18 1.706,99 3.183,08 3.852,88 3.221,06 2.695,13 2.081,95 1.680,39
Transmissions patrimonials i operacions societàries 1.847,89 2.110,12 1.857,48 1.241,91 1.525,02 1.532,77 1.474,24 1.243,88 1.072,03 940,91 717,04 682,45 750,54 834,37 756,26 819,56 1.684,74 2.190,29 1.825,28 1.535,81 1.213,33 1.035,87
Actes jurídics documentats 607,03 760,43 668,55 493,40 567,09 495,63 459,19 396,85 365,88 302,55 286,97 349,25 425,13 498,94 608,92 887,43 1.498,34 1.662,59 1.395,78 1.159,32 868,62 644,52
Taxes 204,46 199,91 163,49 94,45 224,93 220,44 208,75 189,25 199,50 191,62 196,72 207,79 241,54 272,33 290,24 302,28 351,49 335,29 334,59 341,34 286,33 309,58
Sobre el joc 204,46 199,91 163,49 94,45 224,93 220,44 208,75 189,25 199,50 191,62 196,72 207,79 241,54 272,33 290,24 302,28 351,49 335,29 334,59 341,34 286,33 309,58
Impostos propis 389,27 348,41 312,54 156,69 132,05 148,33 84,68 57,05 104,55 97,58 98,92 10,28 4,07 3,79 2,51 2,33 2,36 2,52 1,59 1,75 1,84 1,08
Grans establiments comercials 11,71 10,13 57,14 34,40 26,38 10,93 3,90 6,97 21,20 30,37 57,17 7,09 0,45 0,24 0,35 7,52 0,55 0,68 0,49 0,59 0,76 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost sobre els habitatges buits 2,44 8,56 8,80 8,87 11,82 16,28 18,42 11,50 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,60 -0,98 2,76 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques 0,67 0,75 1,07 0,64 2,05 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost estades en establiments turístics 89,79 75,16 26,05 21,01 65,52 60,91 52,45 47,31 43,12 40,57 34,54 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost sobre provisió de continguts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,94 -27,42 18,43 7,30 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost sobre begudes ensucrades envasades 29,92 31,24 29,91 29,12 34,74 41,88 22,68 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost sobre producció d'energia elèctrica nuclear 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32,28 30,28 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,30 9,91 7,40 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria 0,73 0,83 0,75 0,93 1,41 0,40 0,92 0,98 0,11 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen per l'aviació comercial 6,14 3,06 2,29 5,00 4,73 4,52 2,93 3,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost sobre l'emissió d'òxids de carboni dels vehicles de tracció mecànica 42,91 41,96 30,25 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 200,89 172,96 152,41 52,47 0,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Gravamen protecció civil 4,08 3,78 3,88 4,26 3,69 3,55 3,40 3,74 3,51 23,88 7,21 3,19 3,63 3,54 2,17 2,25 1,81 1,84 1,10 1,16 1,08 1,08
Total 4.678,36 5.002,13 4.469,15 3.121,00 3.565,54 3.385,69 3.154,14 2.826,49 2.657,37 2.276,15 2.156,53 1.890,57 1.770,37 2.231,15 2.505,58 3.520,41 4.765,09 5.218,95 4.414,24 3.798,90 3.034,27 2.564,74
Unitats: Milions d'euros.
Font:
2002-2019: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Tributs i Joc.
2020-2023: Departament d'Economia i Hisenda. Direcció General de Tributs i Joc.
Notes:
Recaptació de tributs: recaptació líquida de l'any, exercici corrent i tancat.
Patrimoni: increment de recaptació del 2012 derivat de l'aprovació del Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es reestableix l'impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.
Grans establiments comercials: increment de recaptació del 2012 derivat de la sentència del TC núm. 122/2012, de 5 de juny.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 9 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Gravamem protecció civil
Tribut que recau sobre els elements patrimonials afectes a les activitats de les quals pugui derivar l'activació de plans de protecció civil i que estiguin situats en el territori de Catalunya. El producte de la recaptació d'aquest gravamen està destinat íntegrament a finançar les activitats de previsió, prevenció, planificació, intervenció, informació i formació en matèria de protecció civil.
Impost sobre grans establiments comercials
Impost que grava la singular capacitat econòmica que concorre en determinats establiments comercials com a conseqüència d'estar implantats en grans superfícies. Són grans establiments comercials els que disposen d'una superfície de venda igual o superior als 2.500 metres quadrats. S'entén per superfície de venda la superfície total dels llocs on s'exposen les mercaderies amb caràcter habitual i permanent, o destinats a aquesta finalitat amb caràcter eventual o periòdic i als quals pot accedir la clientela per efectuar les compres; els espais interns destinats al trànsit de persones; la superfície de la zona de caixes; la compresa entre aquesta zona i les portes de sortida i les dedicades a activitats de prestació de serveis, i l'ocupada per les persones venedores darrere el taulell, a la qual no té accés el públic. És exempta de l'aplicació d'aquest impost la utilització de grans superfícies duta a terme per grans establiments comercials individuals dedicats a la jardineria i a la venda de vehicles, materials per a la construcció, maquinària i subministraments industrials.
Impost sobre les estades en establiments turístics
Tribut que grava la singular capacitat econòmica de les persones físiques que es posa de manifest amb l'estada en els establiments i equipaments subjectes a l'impost (hotels, apartaments turístics, càmpings, turisme rural, albergs de joventut, habitatges d'ús turístic, àres de pernoctació albergs mòbils, embarcacions de creuer turístic, i qualsevol altre equipament que dictamini la llei). Queden excloses les estades subvencionades per programes socials, i les persones d'edat d'igual o inferior a setze anys. En vigor des de l'1 de novembre de 2012
Impost sobre successions i donacions
Tribut que grava les adquisicions efectuades per persones físiques derivades de qualsevol dels diferents títols successoris reconeguts a la normativa sobre successions (Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions), entre els que cal destacar el d'hereu, legatari, legitimari, fideïcomissari, etc.
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Tribut que recau sobre l'adquisició de béns i drets per compra quan el venedor no és empresari en exercici de la seva activitat.
Tribut
Ingrés ordinari de dret públic per a l'Estat o un altre ens públic. Segons la Llei general tributària, es classifiquen en impostos, taxes i contribucions especials.

Aspectes metodològics

La Direcció General de Tributs i Joc és l'òrgan que té atribuïda la competència per a l'elaboració dels projectes normatius tant en l'àmbit tributari com en el del joc. En l'àmbit tributari elabora la previsió d'ingressos tributaris, la memòria dels beneficis fiscals de la Generalitat i estudis econòmics que permetin desenvolupar la política fiscal. En l'àmbit del joc, concedeix les autoritzacions necessàries per gestionar i explotar els jocs i les apostes, elabora els plans d'inspecció en matèria de joc i controla els òrgans administratius d'inspecció i tècnics.

Taules disponibles [+]