Saltar al contingut principal
Pressupostos generals de l'Estat. Inversions reals Catalunya
Sector públic administratiu (1) Sector empresarial Total Catalunya Espanya regionalitzada Espanya no regionalitzada Total Espanya
2022 291,90 1.935,33 2.227,22 13.020,23 7.959,68 20.979,91
2021 203,17 1.898,41 2.101,58 12.293,99 7.428,53 19.722,52
2020 : : : : : :
2019 : : : : : :
2018 227,60 1.123,75 1.351,35 10.313,83 4.575,70 14.657,47
2017 242,59 906,99 1.149,58 8.618,58 4.239,68 12.858,26
2016 185,53 993,44 1.178,97 11.119,94 2.183,14 13.303,08
2015 167,74 901,09 1.068,83 11.265,58 1.835,26 13.100,84
2014 140,16 808,73 948,89 9.855,28 2.235,33 12.090,61
2013 287,06 979,99 1.267,05 10.686,33 2.341,19 13.027,52
2012 414,83 999,68 1.414,51 12.707,40 2.822,81 15.530,21
2011 498,02 2.050,43 2.548,45 16.758,61 3.925,44 20.684,06
2010 892,21 2.733,69 3.625,89 23.823,01 5.446,22 29.269,23
2009 903,07 2.887,49 3.790,56 25.004,45 6.486,65 31.491,10
2008 1.069,74 2.658,10 3.727,84 24.755,87 7.053,50 31.809,37
2007 738,23 2.219,51 2.957,74 21.340,13 7.289,61 28.629,74
2006 593,24 2.284,81 2.878,04 19.743,78 5.519,67 25.263,44
2005 392,73 2.392,64 2.785,37 17.799,85 6.103,41 23.903,26
2004 367,81 2.372,41 2.740,22 17.557,27 5.150,02 22.707,29
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
Notes:
- (1) El sector públic administratiu inclou la Seguretat Social.
- Els anys 2019 i 2020 hi va haver pròrroga pressupostària perquè no es van aprovar els Pressupostos generals de l'Estat.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.

Aspectes metodològics

S'ofereixen dades de la recaptació de tributs i de les transferències corrents de l'Estat a la Generalitat, com també de les assignacions per a inversió pública contingudes en els pressupostos generals de l'Estat. Cal assenyalar que el lloc on es fa el cobrament dels tributs no sempre coincideix amb el territori on s'ha generat l'obligació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".