Saltar al contingut principal

Edificis destinats principalment a habitatge. Per instal·lacions i serveis. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Edificis destinats principalment a habitatge. Per instal·lacions i serveis. Comarques, àmbits i províncies 2011
Accessible Ascensor Aigua calenta central Evacuació d'aigües residuals Garatge Gas Línia telefònica Edificis d'habitatge familiar
Alt Camp 1.599 468 11.330 15.400 6.862 3.553 13.684 15.455
Alt Empordà 9.117 1.892 25.460 49.979 25.677 15.274 47.182 50.366
Alt Penedès 10.294 1.332 16.502 26.972 15.267 11.371 25.649 27.010
Alt Urgell 1.010 314 2.404 7.042 2.696 969 5.215 7.151
Alta Ribagorça 31 209 296 1.261 362 464 1.234 1.261
Anoia 5.212 1.565 25.104 31.269 14.814 10.753 28.291 31.571
Bages 6.471 2.679 11.180 39.472 22.309 18.830 37.716 39.740
Baix Camp 8.808 3.036 23.829 36.835 17.788 16.477 32.877 36.907
Baix Ebre 6.500 1.114 11.653 24.425 8.615 4.174 21.565 24.471
Baix Empordà 14.286 2.287 25.086 49.236 23.984 21.641 46.872 49.305
Baix Llobregat 26.465 11.235 46.887 90.470 39.152 53.341 87.666 91.059
Baix Penedès 5.602 1.754 21.384 34.060 16.242 11.183 30.203 34.227
Barcelonès 34.113 37.735 18.933 101.745 16.204 87.169 101.204 101.850
Berguedà 1.027 592 6.377 11.764 5.801 4.570 11.102 11.855
Cerdanya 594 307 4.121 9.237 5.414 1.836 7.949 9.298
Conca de Barberà 1.060 185 6.426 10.041 4.928 2.416 9.158 10.070
Garraf 4.764 2.771 14.428 28.520 13.240 19.152 26.772 28.565
Garrigues 1.967 108 6.264 9.543 4.647 1.605 8.011 9.580
Garrotxa 4.409 532 8.421 16.174 9.106 6.066 15.413 16.259
Gironès 9.391 3.524 11.642 29.058 15.976 19.964 28.351 29.144
Maresme 18.794 6.436 25.162 77.709 35.257 56.636 75.099 77.852
Montsià 3.544 919 7.648 21.479 8.230 2.690 18.787 21.557
Noguera 1.797 418 6.807 13.577 6.569 2.777 12.198 13.624
Osona 9.944 1.997 17.446 37.862 25.130 17.674 36.760 38.029
Pallars Jussà 1.224 464 2.408 5.481 1.282 1.852 4.728 5.531
Pallars Sobirà 1.432 308 864 3.395 765 265 3.053 3.411
Pla d'Urgell 2.711 352 6.102 10.402 7.269 2.525 9.960 10.404
Pla de l'Estany 2.306 374 4.454 8.292 4.530 4.082 8.169 8.328
Priorat 359 94 5.180 6.180 2.352 1.272 4.963 6.221
Ribera d'Ebre 1.255 127 7.043 9.271 4.041 1.863 8.163 9.307
Ripollès 1.245 546 3.047 8.497 4.051 3.340 8.064 8.524
Segarra 818 184 2.878 7.310 4.047 2.185 6.561 7.381
Segrià 7.754 3.458 13.571 32.237 17.939 11.650 30.246 32.376
Selva 10.431 2.541 28.401 44.611 25.068 17.384 43.225 44.869
Solsonès 488 215 1.745 4.288 2.448 507 3.624 4.409
Tarragonès 8.737 3.713 9.871 36.570 18.365 13.029 35.191 36.626
Terra Alta 996 50 4.938 6.088 2.774 560 4.674 6.127
Urgell 3.472 549 5.430 11.261 5.802 3.495 10.577 11.346
Val d'Aran 867 286 2.186 3.777 1.200 1.365 3.442 3.788
Vallès Occidental 30.541 13.254 53.245 124.028 56.283 89.701 122.107 124.680
Vallès Oriental 22.826 5.236 45.900 77.684 47.904 42.494 77.192 77.787
Catalunya 284.261 115.160 552.053 1.172.502 550.390 588.154 1.112.897 1.177.321
Metropolità 132.739 73.896 190.127 471.636 194.800 329.341 463.268 473.228
Comarques Gironines 51.185 11.696 106.511 205.847 108.392 87.751 197.276 206.795
Camp de Tarragona 20.563 7.496 56.636 105.026 50.295 36.747 95.873 105.279
Terres de l'Ebre 12.295 2.210 31.282 61.263 23.660 9.287 53.189 61.462
Ponent 18.519 5.069 41.052 84.330 46.273 24.237 77.553 84.711
Comarques Centrals 17.930 5.483 36.748 93.386 55.688 41.581 89.202 94.033
Alt Pirineu i Aran 5.158 1.888 12.279 30.193 11.719 6.751 25.621 30.440
Penedès 25.872 7.422 77.418 120.821 59.563 52.459 110.915 121.373
Barcelona 170.139 84.817 280.504 647.277 291.222 411.508 629.417 649.773
Girona 51.766 11.985 109.191 212.139 112.455 89.467 203.284 213.097
Lleida 23.896 6.898 53.056 112.737 56.516 29.962 100.931 113.483
Tarragona 38.460 11.460 109.302 200.349 90.197 57.217 179.265 200.968
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Nota: No s'hi inclouen els edificis en construcció. La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l'àmbit del Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació. Aquest canvi comporta que les dades dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona no siguin directament comparables amb anys anteriors.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

CENSE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens d'edificis (CENSE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Accessible (Cens d'edificis 2011)
Un edifici és accessible quan una persona en cadira de rodes pot accedir des del carrer fins a dins de cada un dels seus habitatges sense ajuda d'una altra persona.
Edifici (Cens d'edificis 2011)
Construcció permanent, separada i independent, concebuda perquè s'utilitzi com a habitatge o perquè serveixi per a finalitats agràries, industrials per a la prestació de serveis o, en general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural...).
Garatge
Recinte estructuralment separat i independent situat dins d'un edifici i destinat a aparcament de vehicles.
Habitatge familiar (cens)
Habitació o conjunt d'habitacions que ocupen un edifici o una part que n'està estructuralment separada i que, per la forma en què van ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a habitatge d'una o diverses persones i no s'utilitzen per a altres fins. Dins d'aquest concepte s'hi inclouen: habitatge principal, habitatge secundari i habitatge desocupat.

Aspectes metodològics

El Cens d'edificis és el conjunt d'operacions de recollida, elaboració, valoració i anàlisi de les dades dels edificis existents d'un país amb referència a un moment o període determinat. Es realitza amb periodicitat decennal i permet determinar el nombre, distribució geogràfica i característiques dels edificis existents en la data de referència.

A Espanya, el Cens d'edificis és una operació d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El Cens d'edificis del 2011 és una operació estadística que s'ha realitzat amb data de referència 1 de novembre del 2011 conjuntament amb els Censos de població i habitatges 2011. Ha estat dissenyada per recopilar informació exhaustiva de tots els edificis del territori que estiguin acabats, en els quals hi ha algun habitatge, amb enumeració de tots els immobles que hi estan situats i la determinació de les seves característiques bàsiques.

Els objectius del Cens d'edificis són:

 • enumerar i georeferenciar tots els edificis que tinguin algun immoble que sigui un habitatge
 • determinar les característiques dels edificis mitjançant un qüestionari d'edifici
 • enumerar tots els immobles continguts a cada edifici
 • seleccionar els immobles que formaran part de la mostra de l'Enquesta de població i habitatges
 • En efectuar-se amb caràcter exhaustiu, permetrà disposar d'un directori georeferenciat complet d'edificis amb algun habitatge i de tots els seus immobles. La georeferenciació permet la identificació de l'edifici davant canvis a l'adreça postal i, en conseqüència, la seva identificació inequívoca.

L'àmbit poblacional del Cens d'edificis del 2011 està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més, els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc s'inclouen:

 • Els edificis que s'estiguin demolint, ni els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
 • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, periòdics
 • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

Les variables incloses al Cens d'edificis 2011 són les següents:

 • tipus d'edifici
 • nombre d'immobles de l'edifici
 • any de construcció
 • plantes de l'edifici
 • estat de conservació de l'edifici
 • tipus d'habitatge
 • instal·lacions de l'edifici

Al Cens d'edificis del 2001 es va realitzar conjuntament amb el Cens de població i habitatge, amb data de referència 1 de novembre. S'enumeren tots els edificis destinats a habitatge, tant familiar com col·lectiu, així com els edificis destinats a finalitats diferents de les de l'habitatge, amb l'excepció dels destinats exclusivament a la producció agrària. Una diferència respecte a censos anteriors és que entre els edificis considerats censables només s'inclouen els acabats.

Als Censos d'edificis de 1980 i 1990 es van incloure tots els edificis destinats a habitatge i a finalitats diferents d'habitatge, amb exclusió dels dedicats únicament a la producció agrària.També s'hi van incloure tant els edificis acabats com els que estaven en construcció i havien cobert aigües, és a dir, els que tenien acabada l'estructura general de l'edifici i havien cobert l'últim pis. Se'n van excloure els edificis següents:

 • els que s'enderrocaven o estaven buits perquè es trobaven en estat ruïnós.
 • els destinats exclusivament a la producció agrària.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".