Saltar al contingut principal

Habitatges. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Habitatges. Per tipus. Comarques, àmbits i províncies Catalunya. 2021
Habitatges familiars convencionals principals Habitatges familiars convencionals no principals Habitatges familiars convencionals Habitatges familiars no convencionals (allotjaments) Total habitatges familiars Establiments col·lectius
Alt Camp 17.334 9.236 26.570 0 26.570 15
Alt Empordà 55.419 62.795 118.214 2 118.216 256
Alt Penedès 41.779 12.281 54.060 0 54.060 30
Alt Urgell 8.446 6.198 14.644 0 14.644 5
Alta Ribagorça 1.733 2.664 4.397 0 4.397 1
Anoia 46.854 13.587 60.441 0 60.441 32
Aran 4.327 7.810 12.137 0 12.137 5
Bages 70.290 19.939 90.229 0 90.229 83
Baix Camp 75.760 50.105 125.865 0 125.865 55
Baix Ebre 30.679 24.913 55.592 0 55.592 20
Baix Empordà 53.610 62.737 116.347 0 116.347 30
Baix Llobregat 308.968 35.232 344.200 0 344.200 232
Baix Penedès 44.303 43.913 88.216 0 88.216 19
Barcelonès 914.260 159.871 1.074.131 0 1.074.131 1.745
Berguedà 16.300 8.329 24.629 0 24.629 17
Cerdanya 7.843 13.502 21.345 0 21.345 5
Conca de Barberà 7.904 5.419 13.323 0 13.323 11
Garraf 60.686 21.789 82.475 0 82.475 54
Garrigues 7.580 4.927 12.507 0 12.507 9
Garrotxa 22.253 6.131 28.384 0 28.384 104
Gironès 71.104 17.620 88.724 0 88.724 55
Maresme 173.557 41.744 215.301 0 215.301 147
Moianès 5.465 2.826 8.291 0 8.291 13
Montsià 26.929 19.944 46.873 0 46.873 19
Noguera 14.897 8.241 23.138 0 23.138 18
Osona 60.196 14.260 74.456 0 74.456 76
Pallars Jussà 5.664 6.328 11.992 0 11.992 16
Pallars Sobirà 3.189 5.251 8.440 0 8.440 2
Pla d'Urgell 13.689 4.263 17.952 0 17.952 12
Pla de l'Estany 11.675 2.837 14.512 0 14.512 25
Priorat 3.854 3.743 7.597 0 7.597 2
Ribera d'Ebre 8.682 5.381 14.063 0 14.063 6
Ripollès 10.617 8.415 19.032 0 19.032 12
Segarra 8.473 3.935 12.408 0 12.408 8
Segrià 80.655 23.357 104.012 0 104.012 109
Selva 68.045 36.915 104.960 0 104.960 35
Solsonès 5.317 3.605 8.922 0 8.922 4
Tarragonès 103.074 66.105 169.179 0 169.179 214
Terra Alta 4.325 2.976 7.301 0 7.301 2
Urgell 14.007 6.732 20.739 0 20.739 19
Vallès Occidental 347.282 47.379 394.661 0 394.661 313
Vallès Oriental 152.333 22.535 174.868 0 174.868 116
Catalunya 2.989.357 925.770 3.915.127 2 3.915.129 3.951
Metropolità 1.898.027 307.810 2.205.837 0 2.205.837 2.558
Comarques Gironines 292.723 197.450 490.173 2 490.175 517
Camp de Tarragona 207.926 134.608 342.534 0 342.534 297
Terres de l'Ebre 70.615 53.214 123.829 0 123.829 47
Ponent 139.301 51.455 190.756 0 190.756 175
Comarques Centrals 157.984 49.068 207.052 0 207.052 190
Alt Pirineu i Aran 31.202 41.753 72.955 0 72.955 34
Penedès 191.579 90.412 281.991 0 281.991 133
Barcelona 2.197.826 399.220 2.597.046 0 2.597.046 2.858
Girona 298.924 208.497 507.421 2 507.423 522
Lleida 169.763 86.318 256.081 0 256.081 208
Tarragona 322.844 231.735 554.579 0 554.579 363
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge buit
Habitatge que no està ocupat, disponible per a venda o lloguer, o fins i tot abandonat. En censos anteriors es denominaven vacants.
Habitatge familiar
Habitatge destinat a ser habitat per una o diverses persones, no necessàriament unides per parentiu, que no constitueixen un col·lectiu. Dins d'aquest concepte es poden distingir els habitatges principals, els habitatges secundaris i els habitatges buits (en censos anteriors es denominaven vacants)
Habitatge principal
Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments. Els allotjaments són habitatges familiars que presenten la particularitat de ser mòbils, semipermanents o improvisats, o bé que no ha estat concebuts al principi amb finalitats residencials però, no obstant això, constitueix la residència d'una o diverses persones en el moment del cens.
Habitatge secundari
Habitatge destinat a ser ocupat només ocasionalment (per exemple durant les vacances o caps de setmana) o a utilitzar-se de manera continuada i no estacional, però sense ser residència habitual (per exemple per a lloguers successius de curta durada).

Aspectes metodològics

El coneixement del nombre d'habitatges i les seves característiques es fa a través dels censos d'habitatges, que es duen a terme cada deu anys conjuntament amb els corresponents censos de població. L'objectiu bàsic del Cens d'habitatges és determinar el nombre i les característiques dels habitatges existents en la data censal de l'1 de març per als anys 1981, 1991 i l'1 de novembre per al 2001 i el 2011.

Les dades de l'any 2011 provenen de la mostra de l'Enquesta de població i habitatge (EPH). L'EPH és una enquesta per mostreig realitzada amb l'objectiu de conèixer les característiques de les persones i els habitatges.

Els diferents tipus d'habitatges es classifiquen de la següent manera:

 • Habitatges familiars
  • Habitatges principals
   • Habitatges principals convencionals
   • Allotjaments
  • Habitatges no principals
   • Habitatges secundaris i altres tipus d'habitatges no principals (per exemple, habitatges destinats a lloguers successius de curta durada)
   • Habitatges buits
 • Habitatges col·lectius

El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

La font d’aquesta informació és el Cens de població i habitatges que duu a terme l’INE i que, amb una periodicitat decennal, proporciona les principals característiques dels habitatges.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.