Saltar al contingut principal

Edificis iniciats i superfície. Per destinació

Edificis iniciats i superfície. Per destinació Catalunya
2022 2021 2020
Edificis 4.740 4.877 3.403
Residencials 4.202 4.472 3.103
No residencials 538 405 300
Agropecuari 40 47 27
Comerç i magatzems 117 125 96
Industrial 37 44 31
Oficines 14 30 23
Serveis de transport 21 39 34
Turisme i esport 255 51 30
Altres serveis 54 69 59
Superfície (m²) 3.483.488 3.327.316 2.577.396
Residencials 2.889.709 2.631.596 1.937.976
No residencials 593.779 695.720 639.420
Agropecuari 12.078 6.353 3.123
Comerç i magatzems 163.943 77.425 155.836
Industrial 88.915 112.581 69.153
Oficines 143.784 306.125 147.337
Serveis de transport 8.358 4.486 58.054
Turisme i esport 63.522 31.543 99.797
Altres serveis 113.179 157.207 106.120
Font: Departament de Drets Socials. Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.

Darrera actualització: 9 de maig de 2023.

ENR

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'edificació no residencial (ENR).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge iniciat
Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.
Local
Recinte estructuralment separat i independent on es porten o es poden portar a terme activitats econòmiques dependents d'una empresa.

Aspectes metodològics

La informació sobre edificis iniciats procedeix dels visats d'obres d'edificació dels Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya.

En tractar-se de dades administratives d'un conjunt de col·legis professionals, no es recull el total de l'activitat constructiva en edificació no residencial de Catalunya.

A partir de l'any 2014 es produeix un trencament de la sèrie degut a l'aplicació de canvis metodològics.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".