Saltar al contingut principal

Edificis iniciats. Superfície. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Edificis iniciats. Superfície. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
No residencial
Residencial Agropecuari Comerç i magatzems Industrial Oficines Serveis de transport Turisme i esport Altres serveis Total
Alt Camp 4.160 114 0 274 0 102 0 0 490
Alt Empordà 52.854 67 1.786 8.769 2.860 216 859 0 14.557
Alt Penedès 50.736 0 4.756 1.784 503 59 62 1.531 8.695
Alt Urgell 4.391 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta Ribagorça 1.870 200 0 0 0 0 0 0 200
Anoia 32.657 254 280 1.605 0 0 53 4.600 6.792
Aran 6.251 0 0 0 0 2.159 0 325 2.484
Bages 33.283 0 2.538 2.038 0 58 2.798 8.845 16.277
Baix Camp 55.853 263 1.630 6.660 0 0 0 2.244 10.797
Baix Ebre 12.604 107 1.892 0 0 48 45 0 2.092
Baix Empordà 87.950 0 6.444 2.665 0 265 97 175 9.646
Baix Llobregat 422.425 0 9.154 3.182 0 138 2.283 3.072 17.829
Baix Penedès 24.529 25 0 160 0 0 75 1.904 2.164
Barcelonès 549.223 0 9.362 2.415 300.277 0 12.180 72.821 397.055
Berguedà 6.227 0 42 0 0 0 59 0 101
Cerdanya 50.172 0 0 0 0 71 0 0 71
Conca de Barberà 4.154 0 215 259 0 0 0 129 603
Garraf 130.117 0 0 0 0 0 0 1.595 1.595
Garrigues 2.168 1.599 1.875 5.276 0 0 222 0 8.972
Garrotxa 18.529 300 734 110 0 0 78 164 1.386
Gironès 124.979 47 611 1.460 0 220 0 3.192 5.530
Maresme 171.458 0 347 300 0 113 22 0 782
Moianès 5.255 0 0 0 0 0 0 0 0
Montsià 8.861 320 761 0 0 0 0 1.082 2.163
Noguera 8.184 0 667 0 0 0 5.510 694 6.871
Osona 71.925 0 13.429 5.608 260 201 0 3.305 22.803
Pallars Jussà 759 0 89 0 0 0 0 0 89
Pallars Sobirà 6.446 0 32 0 0 0 0 169 201
Pla d'Urgell 11.940 0 906 0 0 0 0 0 906
Pla de l'Estany 20.697 191 0 0 0 188 0 0 379
Priorat 957 967 0 0 0 0 0 0 967
Ribera d'Ebre 626 130 256 0 0 0 0 0 386
Ripollès 4.914 306 257 63 0 0 1.003 0 1.629
Segarra 4.278 0 227 0 0 0 0 0 227
Segrià 57.802 128 1.351 210 0 128 1.275 10.890 13.982
Selva 50.351 611 17.092 6.647 386 318 836 893 26.783
Solsonès 2.945 0 0 0 0 89 0 0 89
Tarragonès 55.919 0 103 2.292 0 28 3.789 355 6.567
Terra Alta 1.824 365 20 828 0 0 0 44 1.257
Urgell 9.432 359 0 0 0 0 0 888 1.247
Vallès Occidental 331.930 0 382 14.443 845 0 0 7.828 23.498
Vallès Oriental 129.961 0 187 45.533 994 85 297 30.462 77.558
Catalunya 2.631.596 6.353 77.425 112.581 306.125 4.486 31.543 157.207 695.720
Metropolità 1.607.662 0 19.432 65.873 302.116 336 14.782 114.183 516.722
Comarques Gironines 360.274 1.522 26.924 19.714 3.246 1.207 2.873 4.424 59.910
Camp de Tarragona 121.043 1.344 1.948 9.485 0 130 3.789 2.728 19.424
Terres de l'Ebre 23.915 922 2.929 828 0 48 45 1.126 5.898
Ponent 93.804 2.086 5.026 5.486 0 128 7.007 12.472 32.205
Comarques Centrals 128.324 0 16.088 7.646 260 348 2.910 12.150 39.402
Alt Pirineu i Aran 69.889 200 121 0 0 2.230 0 494 3.045
Penedès 226.685 279 4.957 3.549 503 59 137 9.630 19.114
Barcelona 1.933.901 254 40.477 76.908 302.879 654 17.779 134.059 573.010
Girona 397.619 1.522 26.924 19.714 3.246 1.278 2.848 4.424 59.956
Lleida 130.589 2.286 5.147 5.486 0 2.376 7.007 12.966 35.268
Tarragona 169.487 2.291 4.877 10.473 0 178 3.909 5.758 27.486
Unitats: Metres quadrats.
Font: Departament de Drets Socials. Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.

Darrera actualització: 16 de maig de 2022.

Estadística ENR

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge iniciat
Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.
Local
Recinte estructuralment separat i independent on es porten o es poden portar a terme activitats econòmiques dependents d'una empresa.

Aspectes metodològics

La informació sobre edificis iniciats procedeix dels visats d'obres d'edificació dels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya.

En tractar-se de dades administratives d’un conjunt de col·legis professionals, no es recull el total de l’activitat constructiva en edificació no residencial de Catalunya.

A partir de l'any 2014 es produeix un trencament de la sèrie degut a l’aplicació de canvis metodològics.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".