Saltar al contingut principal

Edificis iniciats. Superfície. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Edificis iniciats. Superfície. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
No residencial
Residencial Agropecuari Comerç i magatzems Industrial Oficines Serveis de transport Turisme i esport Altres serveis Total
Alt Camp 5.696 119 61 2.476 0 21 1.052 2.508 6.237
Alt Empordà 51.701 4.629 13.817 2.331 0 597 16 2.777 24.167
Alt Penedès 35.091 0 304 0 0 0 264 0 568
Alt Urgell 1.820 0 0 1.771 0 0 0 0 1.771
Alta Ribagorça 1.360 0 261 22 0 0 0 0 283
Anoia 32.233 0 259 2.983 0 77 30 0 3.349
Aran 8.194 0 0 0 0 0 0 120 120
Bages 58.942 0 2.921 0 0 0 0 1.966 4.887
Baix Camp 75.132 482 10.470 1.302 0 0 2.931 3.486 18.671
Baix Ebre 9.295 495 1.220 0 0 144 116 0 1.975
Baix Empordà 73.436 0 1.015 0 0 5.614 15.207 1.089 22.925
Baix Llobregat 381.191 0 32.336 18.687 0 0 2.966 42.697 96.686
Baix Penedès 46.714 0 23 0 0 0 31 0 54
Barcelonès 656.735 0 12.378 21.288 120.002 0 26.470 5.055 185.193
Berguedà 7.355 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerdanya 42.215 0 452 0 0 508 1.346 313 2.619
Conca de Barberà 2.058 79 0 0 0 0 0 0 79
Garraf 190.119 0 0 0 0 0 8.340 2.228 10.568
Garrigues 4.051 0 57 0 0 86 184 0 327
Garrotxa 21.358 0 447 2.332 0 20 0 288 3.087
Gironès 71.365 301 2.786 0 0 50 202 2.350 5.689
Maresme 212.006 0 169 654 0 926 0 2.727 4.476
Moianès 4.594 0 164 0 0 0 0 0 164
Montsià 6.647 392 434 0 0 0 125 0 951
Noguera 4.412 3.881 600 0 0 0 0 0 4.481
Osona 78.682 0 8.975 1.211 643 203 0 3.075 14.107
Pallars Jussà 2.022 200 0 0 0 0 0 0 200
Pallars Sobirà 1.146 0 0 0 0 0 0 679 679
Pla d'Urgell 6.333 0 127 0 0 0 0 770 897
Pla de l'Estany 15.166 0 0 0 0 0 20 0 20
Priorat 972 0 351 289 0 0 0 0 640
Ribera d'Ebre 1.132 53 55 0 0 0 0 152 260
Ripollès 11.437 0 0 0 0 0 0 0 0
Segarra 13.976 0 231 0 0 0 0 0 231
Segrià 82.160 833 671 7.657 0 0 0 4.282 13.443
Selva 48.118 0 21.651 91 0 28 1.070 0 22.840
Solsonès 4.266 0 0 0 0 0 36 0 36
Tarragonès 67.509 0 389 8.862 925 0 1.275 17.563 29.014
Terra Alta 1.567 614 40 0 0 0 112 18 784
Urgell 6.930 0 626 0 0 0 99 704 1.429
Vallès Occidental 376.231 0 46.823 14.459 22.214 0 0 15.683 99.179
Vallès Oriental 168.342 0 3.830 2.500 0 84 1.630 2.649 10.693
Catalunya 2.889.709 12.078 163.943 88.915 143.784 8.358 63.522 113.179 593.779
Metropolità 1.796.527 0 95.700 57.588 142.216 1.010 31.066 68.811 396.391
Comarques Gironines 292.581 4.930 39.716 4.754 0 6.309 16.515 6.504 78.728
Camp de Tarragona 151.367 680 11.271 12.929 925 21 5.258 23.557 54.641
Terres de l'Ebre 18.641 1.554 1.749 0 0 144 353 170 3.970
Ponent 117.862 4.714 2.312 7.657 0 86 283 5.756 20.808
Comarques Centrals 159.762 0 12.017 1.211 643 262 66 5.041 19.240
Alt Pirineu i Aran 56.757 200 713 1.793 0 508 1.346 1.112 5.672
Penedès 296.212 0 465 2.983 0 18 8.635 2.228 14.329
Barcelona 2.200.771 0 108.159 61.782 142.859 1.290 39.700 76.080 429.870
Girona 322.563 4.930 40.100 4.754 0 6.817 17.861 6.817 81.279
Lleida 149.653 4.914 2.641 9.450 0 86 319 6.555 23.965
Tarragona 216.722 2.234 13.043 12.929 925 165 5.642 23.727 58.665
Unitats: Metres quadrats.
Font: Departament de Drets Socials. Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.

Darrera actualització: 9 de maig de 2023.

ENR

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'edificació no residencial (ENR).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge iniciat
Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.
Local
Recinte estructuralment separat i independent on es porten o es poden portar a terme activitats econòmiques dependents d'una empresa.

Aspectes metodològics

La informació sobre edificis iniciats procedeix dels visats d'obres d'edificació dels Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya.

En tractar-se de dades administratives d'un conjunt de col·legis professionals, no es recull el total de l'activitat constructiva en edificació no residencial de Catalunya.

A partir de l'any 2014 es produeix un trencament de la sèrie degut a l'aplicació de canvis metodològics.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".