Saltar al contingut principal

Habitatges iniciats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Habitatges iniciats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Unifamiliars
Aïllats Adossats Plurifamiliars en bloc Altres Total
Alt Camp 5 13 0 0 18
Alt Empordà 84 108 66 0 258
Alt Penedès 74 50 193 0 317
Alt Urgell 8 2 14 0 24
Alta Ribagorça 0 3 14 0 17
Anoia 39 68 65 0 172
Aran 10 4 19 0 33
Bages 58 55 42 4 159
Baix Camp 89 80 124 0 293
Baix Ebre 34 12 0 0 46
Baix Empordà 63 139 214 0 416
Baix Llobregat 77 217 2.148 0 2.442
Baix Penedès 29 78 26 0 133
Barcelonès 38 27 3.732 0 3.797
Berguedà 4 22 2 0 28
Cerdanya 114 82 27 0 223
Conca de Barberà 5 6 8 0 19
Garraf 39 113 572 0 724
Garrigues 2 5 0 0 7
Garrotxa 30 23 47 0 100
Gironès 87 93 519 0 699
Maresme 100 128 690 0 918
Moianès 9 14 0 0 23
Montsià 38 1 0 0 39
Noguera 22 10 1 8 41
Osona 63 96 202 0 361
Pallars Jussà 1 3 0 0 4
Pallars Sobirà 2 4 33 0 39
Pla d'Urgell 14 10 17 8 49
Pla de l'Estany 48 29 57 0 134
Priorat 0 5 0 0 5
Ribera d'Ebre 2 0 0 0 2
Ripollès 9 7 13 0 29
Segarra 9 7 2 0 18
Segrià 54 30 138 51 273
Selva 51 121 64 0 236
Solsonès 2 10 0 0 12
Tarragonès 54 54 267 0 375
Terra Alta 8 1 0 0 9
Urgell 11 9 31 0 51
Vallès Occidental 219 293 1.330 0 1.842
Vallès Oriental 86 262 372 1 721
Catalunya 1.691 2.294 11.049 72 15.106
Metropolità 523 935 8.272 1 9.731
Comarques Gironines 372 520 980 0 1.872
Camp de Tarragona 153 158 399 0 710
Terres de l'Ebre 82 14 0 0 96
Ponent 112 71 189 67 439
Comarques Centrals 153 201 279 4 637
Alt Pirineu i Aran 135 98 107 0 340
Penedès 161 297 823 0 1.281
Barcelona 804 1.344 9.343 5 11.496
Girona 465 585 988 0 2.038
Lleida 158 115 293 67 633
Tarragona 264 250 425 0 939
Font: Departament de Drets Socials. Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.

Darrera actualització: 25 d'abril de 2022.

Estadística HABIT

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge iniciat
Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.

Aspectes metodològics

Les dades d'habitatges iniciats, que s'obtenen a partir dels visats d'obra nova dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, ens donen les pautes de les intencions dels promotors i constructors. S'inclouen dades de construcció d'habitatges amb protecció oficial segons règim de protecció. Els habitatges acabats procedeixen dels certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".