Saltar al contingut principal

Habitatges iniciats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Habitatges iniciats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Unifamiliars
Aïllats Adossats Plurifamiliars en bloc Altres Total
Alt Camp 11 16 0 0 27
Alt Empordà 128 72 36 1 237
Alt Penedès 59 50 63 0 172
Alt Urgell 5 0 0 0 5
Alta Ribagorça 1 3 4 0 8
Anoia 69 12 79 0 160
Aran 4 3 16 13 36
Bages 54 53 218 0 325
Baix Camp 87 64 181 11 343
Baix Ebre 4 39 1 0 44
Baix Empordà 144 55 119 1 319
Baix Llobregat 162 34 2.278 0 2.474
Baix Penedès 95 29 152 0 276
Barcelonès 21 19 3.921 0 3.961
Berguedà 13 10 15 0 38
Cerdanya 66 61 54 0 181
Conca de Barberà 5 4 0 0 9
Garraf 142 51 889 0 1.082
Garrigues 4 9 0 0 13
Garrotxa 24 24 71 0 119
Gironès 83 96 204 0 383
Maresme 145 75 907 0 1.127
Moianès 19 6 0 0 25
Montsià 0 32 0 0 32
Noguera 6 13 0 0 19
Osona 95 79 250 0 424
Pallars Jussà 1 5 3 0 9
Pallars Sobirà 4 1 0 0 5
Pla d'Urgell 9 14 0 0 23
Pla de l'Estany 30 27 23 0 80
Priorat 2 2 0 0 4
Ribera d'Ebre 3 2 0 0 5
Ripollès 12 14 54 0 80
Segarra 7 14 7 61 89
Segrià 26 55 365 3 449
Selva 120 70 26 0 216
Solsonès 13 1 5 0 19
Tarragonès 95 12 292 0 399
Terra Alta 0 7 0 0 7
Urgell 7 7 18 0 32
Vallès Occidental 296 166 1.623 2 2.087
Vallès Oriental 298 91 579 0 968
Catalunya 2.369 1.397 12.453 92 16.311
Metropolità 928 390 9.308 2 10.628
Comarques Gironines 541 358 533 2 1.434
Camp de Tarragona 200 98 473 11 782
Terres de l'Ebre 7 80 1 0 88
Ponent 59 112 390 64 625
Comarques Centrals 210 149 504 0 863
Alt Pirineu i Aran 81 73 77 13 244
Penedès 343 137 1.167 0 1.647
Barcelona 1.370 646 10.820 2 12.838
Girona 592 403 569 2 1.566
Lleida 105 141 438 77 761
Tarragona 302 207 626 11 1.146
Font: Departament de Territori.

Darrera actualització: 2 de juny de 2023.

HABIT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'edificació residencial (HABIT).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge iniciat
Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.

Aspectes metodològics

Les dades d'habitatges iniciats, que s'obtenen a partir dels visats d'obra nova dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, ens donen les pautes de les intencions dels promotors i constructors. S'inclouen dades de construcció d'habitatges amb protecció oficial segons règim de protecció. Els habitatges acabats procedeixen dels certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".