Saltar al contingut principal

Habitatges iniciats. Per superfície projectada. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Habitatges iniciats. Per superfície projectada. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Superfície (m² construïts)
Fins a 50 51 - 75 76 - 100 101 - 125 126 - 150 Més de 150 Sense dades Total
Alt Camp 0 0 2 6 6 13 0 27
Alt Empordà 6 8 23 37 33 129 1 237
Alt Penedès 1 5 22 54 33 57 0 172
Alt Urgell 0 0 0 0 0 5 0 5
Alta Ribagorça 1 0 4 0 0 3 0 8
Anoia 1 10 21 28 47 53 0 160
Aran 0 0 0 12 1 10 13 36
Bages 1 3 91 106 47 77 0 325
Baix Camp 0 2 47 15 75 193 11 343
Baix Ebre 0 2 5 4 12 21 0 44
Baix Empordà 3 7 52 71 30 155 1 319
Baix Llobregat 28 170 824 1.033 269 150 0 2.474
Baix Penedès 0 7 49 132 21 67 0 276
Barcelonès 2 613 1.555 1.239 438 114 0 3.961
Berguedà 0 2 1 12 9 14 0 38
Cerdanya 0 2 36 34 14 95 0 181
Conca de Barberà 0 0 1 2 1 5 0 9
Garraf 2 50 335 311 262 122 0 1.082
Garrigues 0 1 1 0 1 10 0 13
Garrotxa 1 2 30 22 37 27 0 119
Gironès 0 5 26 182 55 115 0 383
Maresme 1 16 457 306 99 248 0 1.127
Moianès 0 1 2 6 4 12 0 25
Montsià 0 4 3 1 2 22 0 32
Noguera 0 0 0 2 3 14 0 19
Osona 0 11 73 146 100 94 0 424
Pallars Jussà 0 0 3 0 2 4 0 9
Pallars Sobirà 0 0 0 0 1 4 0 5
Pla d'Urgell 1 0 1 3 1 17 0 23
Pla de l'Estany 1 0 15 19 13 32 0 80
Priorat 0 0 1 0 1 2 0 4
Ribera d'Ebre 0 0 0 2 0 3 0 5
Ripollès 0 34 13 6 13 14 0 80
Segarra 0 7 0 1 4 16 61 89
Segrià 1 27 58 201 99 60 3 449
Selva, La 5 9 14 36 45 107 0 216
Solsonès 0 1 2 6 3 7 0 19
Tarragonès 0 124 68 76 29 102 0 399
Terra Alta 1 1 0 0 2 3 0 7
Urgell 0 0 1 2 21 8 0 32
Vallès Occidental 1 80 564 922 183 335 2 2.087
Vallès Oriental 2 22 249 355 107 233 0 968
Catalunya 59 1.226 4.649 5.390 2.123 2.772 92 16.311
Metropolità 34 901 3.650 3.859 1.096 1.086 2 10.628
Comarques Gironines 16 65 173 373 226 579 2 1.434
Camp de Tarragona 0 126 119 99 112 315 11 782
Terres de l'Ebre 1 7 8 7 16 49 0 88
Ponent 2 35 61 209 129 125 64 625
Comarques Centrals 1 20 170 289 170 213 0 863
Alt Pirineu i Aran 1 2 43 46 18 121 13 244
Penedès 4 70 425 508 356 284 0 1.647
Barcelona 39 981 4.195 4.516 1.597 1.508 2 12.838
Girona 16 67 203 391 228 659 2 1.566
Lleida 3 38 75 245 149 174 77 761
Tarragona 1 140 176 238 149 431 11 1.146
Font:
Departament de Drets Socials. Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.
Departament de Territori.
Nota: Superfície projectada: Superfície total construïda de l'immoble/nombre d'habitatges.

Darrera actualització: 2 de juny de 2023.

HABIT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'edificació residencial (HABIT).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge iniciat
Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.
Superfície construïda
Espai comprès dins el perímetre exterior dels murs de l'habitatge. En edificis de més d'un habitatge s'imputa a cada un la part proporcional dels serveis o espais comuns.
Superficie projectada
Espai obtingut de la relació entre la superfície total construïda d'un immoble i el nombre d'habitatges de l'immoble.

Aspectes metodològics

Les dades d'habitatges iniciats, que s'obtenen a partir dels visats d'obra nova dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, ens donen les pautes de les intencions dels promotors i constructors. S'inclouen dades de construcció d'habitatges amb protecció oficial segons règim de protecció. Els habitatges acabats procedeixen dels certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".