Saltar al contingut principal

Habitatges iniciats. Per superfície projectada. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Habitatges iniciats. Per superfície projectada. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Superfície (m² construïts)
Fins a 50 51 - 75 76 - 100 101 - 125 126 - 150 Més de 150 Sense dades Total
Alt Camp 0 0 2 3 3 10 0 18
Alt Empordà 5 21 54 19 36 123 0 258
Alt Penedès 2 41 33 150 24 67 0 317
Alt Urgell 0 0 1 16 0 7 0 24
Alta Ribagorça 0 14 1 2 0 0 0 17
Anoia 2 34 34 31 17 54 0 172
Aran 0 2 0 13 14 4 0 33
Bages 3 9 30 10 22 81 4 159
Baix Camp 1 21 37 88 30 116 0 293
Baix Ebre 0 2 1 1 7 35 0 46
Baix Empordà 4 11 84 56 92 169 0 416
Baix Llobregat 8 20 944 825 391 254 0 2.442
Baix Penedès 3 9 28 20 11 62 0 133
Barcelonès 1 444 2.021 1.091 155 85 0 3.797
Berguedà 0 0 2 2 4 20 0 28
Cerdanya 1 0 23 91 40 68 0 223
Conca de Barberà 0 0 4 5 6 4 0 19
Garraf 0 5 350 59 220 90 0 724
Garrigues 0 0 0 0 0 7 0 7
Garrotxa 0 3 22 12 31 32 0 100
Gironès 1 13 175 302 71 137 0 699
Maresme 6 62 228 368 79 175 0 918
Moianès 0 0 1 6 3 13 0 23
Montsià 0 1 3 7 8 20 0 39
Noguera 0 3 1 0 6 23 8 41
Osona 3 5 54 91 111 97 0 361
Pallars Jussà 0 0 1 1 0 2 0 4
Pallars Sobirà 0 0 14 20 1 4 0 39
Pla d'Urgell 0 0 1 4 13 23 8 49
Pla de l'Estany 0 0 58 6 13 57 0 134
Priorat 0 1 0 1 1 2 0 5
Ribera d'Ebre 0 0 1 0 0 1 0 2
Ripollès 0 3 0 10 7 9 0 29
Segarra 0 0 0 1 6 11 0 18
Segrià 2 7 20 42 66 85 51 273
Selva, La 4 11 50 26 29 116 0 236
Solsonès 0 1 0 3 0 8 0 12
Tarragonès 2 4 210 47 39 73 0 375
Terra Alta 0 0 0 2 2 5 0 9
Urgell 0 18 1 12 6 14 0 51
Vallès Occidental 3 70 552 577 296 344 0 1.842
Vallès Oriental 9 15 140 210 117 229 1 721
Catalunya 60 850 5.181 4.230 1.977 2.736 72 15.106
Metropolità 27 611 3.885 3.074 1.039 1.094 1 9.731
Comarques Gironines 14 62 443 431 279 643 0 1.872
Camp de Tarragona 3 26 253 144 79 205 0 710
Terres de l'Ebre 0 3 5 10 17 61 0 96
Ponent 2 28 23 59 97 163 67 439
Comarques Centrals 6 41 104 112 140 230 4 637
Alt Pirineu i Aran 1 16 40 143 55 85 0 340
Penedès 7 63 428 257 271 255 0 1.281
Barcelona 37 705 4.387 3.416 1.439 1.507 5 11.496
Girona 15 62 445 526 298 692 0 2.038
Lleida 2 45 63 114 133 209 67 633
Tarragona 6 38 286 174 107 328 0 939
Font: Departament de Drets Socials. Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.

Darrera actualització: 25 d'abril de 2022.

Estadística HABIT

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge iniciat
Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.
Superfície construïda
Espai comprès dins el perímetre exterior dels murs de l'habitatge. En edificis de més d'un habitatge s'imputa a cada un la part proporcional dels serveis o espais comuns.
Superficie projectada
Espai obtingut de la relació entre la superfície total construïda d'un immoble i el nombre d'habitatges de l'immoble.

Aspectes metodològics

Les dades d'habitatges iniciats, que s'obtenen a partir dels visats d'obra nova dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, ens donen les pautes de les intencions dels promotors i constructors. S'inclouen dades de construcció d'habitatges amb protecció oficial segons règim de protecció. Els habitatges acabats procedeixen dels certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".