Saltar al contingut principal

Habitatges acabats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Habitatges acabats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Unifamiliars
Aïllats Adossats Plurifamiliars en bloc Altres Sense dades Total Habitatges amb protecció oficial (1)
Alt Camp 10 7 2 0 0 19 0
Alt Empordà 96 95 80 0 0 271 8
Alt Penedès 17 36 104 0 0 157 0
Alt Urgell 2 3 22 0 0 27 0
Alta Ribagorça 1 5 13 0 0 19 0
Anoia 55 32 80 0 0 167 1
Aran 1 11 6 30 0 48 0
Bages 24 20 121 0 0 165 0
Baix Camp 47 113 188 0 0 348 49
Baix Ebre 2 102 0 0 0 104 2
Baix Empordà 110 47 80 0 0 237 15
Baix Llobregat 124 32 1.460 0 0 1.616 348
Baix Penedès 33 50 126 0 0 209 0
Barcelonès 12 33 3.916 0 0 3.961 568
Berguedà 7 5 8 0 0 20 0
Cerdanya 19 46 32 0 0 97 0
Conca de Barberà 5 3 0 0 0 8 0
Garraf 50 36 334 0 0 420 13
Garrigues 3 4 22 0 0 29 0
Garrotxa 16 22 90 0 0 128 0
Gironès 50 71 281 0 0 402 45
Maresme 111 78 595 0 0 784 168
Moianès 6 4 4 0 0 14 0
Montsià 0 73 0 0 0 73 3
Noguera 7 8 0 0 0 15 0
Osona 58 57 169 0 0 284 5
Pallars Jussà 3 5 0 0 0 8 0
Pallars Sobirà 4 3 4 0 0 11 0
Pla d'Urgell 9 12 0 0 0 21 0
Pla de l'Estany 12 7 61 0 0 80 1
Priorat 3 2 19 0 0 24 0
Ribera d'Ebre 1 3 0 0 0 4 0
Ripollès 15 7 18 0 0 40 0
Segarra 6 12 0 0 0 18 0
Segrià 15 53 123 53 0 244 46
Selva 78 41 92 0 0 211 1
Solsonès 4 0 8 0 0 12 0
Tarragonès 54 71 237 0 0 362 7
Terra Alta 0 6 0 0 0 6 0
Urgell 7 8 37 0 0 52 0
Vallès Occidental 182 127 1.764 0 0 2.073 153
Vallès Oriental 146 53 623 0 0 822 96
Catalunya 1.405 1.403 10.719 83 0 13.610 1.529
Metropolità 576 324 8.362 0 0 9.262 1.333
Comarques Gironines 377 290 702 0 0 1.369 70
Camp de Tarragona 119 196 446 0 0 761 56
Terres de l'Ebre 3 184 0 0 0 187 5
Ponent 47 97 182 53 0 379 46
Comarques Centrals 115 107 333 0 0 555 5
Alt Pirineu i Aran 30 73 77 30 0 210 0
Penedès 138 132 617 0 0 887 14
Barcelona 787 513 9.178 0 0 10.478 1.352
Girona 395 324 702 0 0 1.421 70
Lleida 68 136 267 83 0 554 46
Tarragona 155 430 572 0 0 1.157 61
Font: Departament de Drets Socials. Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.
Nota: (1) Segons les qualificacions definitives i el programa de remodelació de barris.

Darrera actualització: 25 d'abril de 2022.

Estadística HABIT

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge acabat
Habitatge que disposa dels certificats finals d'obres dels col·legis d'aparelladors.
Habitatge acabat amb protecció oficial
Habitatge que ha obtingut la qualificació definitiva de protecció oficial després que la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana hagi acabat les promocions.

Aspectes metodològics

Les dades d'habitatges iniciats, que s'obtenen a partir dels visats d'obra nova dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, ens donen les pautes de les intencions dels promotors i constructors. S'inclouen dades de construcció d'habitatges amb protecció oficial segons règim de protecció. Els habitatges acabats procedeixen dels certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".