Saltar al contingut principal
Ciment. Producció, venda i exportació Catalunya
Producció de ciment Producció de clínquer Vendes de ciment gris Exportacions totals Clínquer Ciment
2022 (p) 3.328,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.863,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2020 2.912,7 3.836,9 1.648,2 1.973,3 1.262,8 710,4
2019 2.969,8 3.900,3 1.769,0 1.774,8 1.138,4 636,3
2018 2.482,0 3.924,1 1.627,2 2.293,0 1.526,2 766,8
2017 3.066,2 4.036,9 1.605,0 2.609,1 1.245,3 1.363,8
2016 2.558,9 3.799,7 1.350,9 2.637,4 1.447,2 1.190,3
2015 2.280,3 3.627,5 1.292,2 2.454,1 1.482,7 971,4
2014 2.248,2 3.650,4 1.227,7 2.787,9 1.712,4 1.075,5
2013 1.963,2 2.715,7 1.344,5 1.562,8 888,3 674,6
2012 2.930,4 3.690,2 1.766,1 2.105,3 1.087,6 1.017,8
2011 3.960,8 3.993,1 2.523,3 1.749,7 646,6 1.103,1
2010 5.001,5 4.655,5 3.204,3 1.747,0 433,6 1.313,4
2009 5.157,5 4.644,7 4.104,6 636,1 271,2 364,8
2008 7.018,6 5.734,0 5.844,6 518,6 183,3 335,3
2007 9.564,5 7.089,0 7.694,8 288,5 0,0 288,5
2006 9.607,6 7.273,4 7.597,3 296,7 0,0 296,7
2005 9.035,1 7.338,4 6.659,2 494,0 0,0 494,0
2004 8.524,8 7.271,5 6.415,1 455,3 0,0 455,3
2003 8.174,9 7.171,0 6.162,5 370,1 0,0 370,1
2002 8.032,9 7.193,6 5.739,8 463,5 21,4 442,1
2001 7.498,5 7.113,1 5.138,9 508,8 0,0 508,8
2000 7.083,8 6.911,3 4.682,9 929,7 0,0 929,7
Unitats: Milers de tones.
Font: Oficemen; Ciment Català.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 9 de febrer de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

El consum de ciment és un indicador d'activitat del sector de la construcció molt usual, atès que la seva evolució reflecteix globalment la dinàmica cíclica del sector.

El consum de ciment representa el consum real de tots els tipus de ciment (gris, blanc i ciment d’aluminat de calci). Es basa en les dades de vendes a Catalunya de tots els fabricants de ciment que operen a l'Estat espanyol, completades amb les dades del material importat i registrat a la Direcció General de Duanes amb destinació a l'àrea de Catalunya; quan aquest material no és ciment sinó clínquer, es corregeix amb un factor adequat.

Les vendes de ciment gris són les que fan a Catalunya els fabricants associats a Ciment Català sense discriminar el lloc on s'ha fabricat, sempre que sigui dins de l'Estat espanyol. La definició de ciment gris utilitzada inclou també el ciment d'aluminat de calci (CAC).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".