Saltar al contingut principal

Educació infantil i primària. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Educació infantil i primària. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran 2020
Centres Professors
Públics Privats Total Públics Privats Total
Alt Camp 44 7 51 371 103 474
Alt Empordà 97 9 106 1.214 136 1.350
Alt Penedès 75 16 91 878 232 1.110
Alt Urgell 17 3 20 143 49 192
Alta Ribagorça 5 0 5 37 0 37
Anoia 62 23 85 832 391 1.223
Aran 9 0 9 95 0 95
Bages 78 33 111 1.182 512 1.694
Baix Camp 79 28 107 1.320 480 1.800
Baix Ebre 42 8 50 562 117 679
Baix Empordà 59 11 70 950 197 1.147
Baix Llobregat 229 133 362 4.778 1.987 6.765
Baix Penedès 47 5 52 769 111 880
Barcelonès 392 487 879 8.126 8.482 16.608
Berguedà 33 7 40 271 145 416
Cerdanya 17 2 19 150 36 186
Conca de Barberà 20 5 25 150 64 214
Garraf 39 14 53 839 229 1.068
Garrigues 24 2 26 148 26 174
Garrotxa 34 6 40 454 94 548
Gironès 79 32 111 1.475 561 2.036
Maresme 129 78 207 2.537 1.220 3.757
Moianès 16 2 18 117 22 139
Montsià 30 4 34 467 50 517
Noguera 46 4 50 325 62 387
Osona 89 25 114 1.160 501 1.661
Pallars Jussà 10 3 13 84 33 117
Pallars Sobirà 11 0 11 74 0 74
Pla d'Urgell 35 2 37 342 46 388
Pla de l'Estany 19 4 23 305 50 355
Priorat 19 0 19 93 0 93
Ribera d'Ebre 26 2 28 199 22 221
Ripollès 19 4 23 170 50 220
Segarra 18 3 21 215 25 240
Segrià 114 31 145 1.504 509 2.013
Selva 63 13 76 1.153 207 1.360
Solsonès 13 2 15 100 40 140
Tarragonès 86 32 118 1.647 631 2.278
Terra Alta 20 0 20 125 0 125
Urgell 31 8 39 273 108 381
Vallès Occidental 243 180 423 5.084 3.108 8.192
Vallès Oriental 145 50 195 2.781 762 3.543
Catalunya 2.663 1.278 3.941 43.499 21.398 64.897
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: S'hi inclouen els centres privats que també imparteixen el primer cicle d'educació infantil (0 a 2 anys).

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

Estadística ENS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació infantil
Etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos: primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys). Poden impartir el primer cicle d'educació infantil els centres creats o autoritzats per l'Administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o escola bressol.
Educació primària
Ensenyament que comprèn sis cursos, des dels sis anys fins als dotze, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades són provisionales.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".