Saltar al contingut principal

Educació infantil i primària. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran

Educació infantil i primària. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran Curs 2022/2023
Centres Professors
Públics Privats Total Públics Privats Total
Alt Camp 41 7 48 384 105 489
Alt Empordà 94 9 103 1.278 132 1.410
Alt Penedès 76 17 93 916 239 1.155
Alt Urgell 20 3 23 147 46 193
Alta Ribagorça 5 0 5 37 0 37
Anoia 64 21 85 903 319 1.222
Aran 10 0 10 100 0 100
Bages 76 34 110 1.228 471 1.699
Baix Camp 77 27 104 1.397 471 1.868
Baix Ebre 45 8 53 602 118 720
Baix Empordà 57 12 69 982 202 1.184
Baix Llobregat 227 124 351 4.909 1.906 6.815
Baix Penedès 44 6 50 851 122 973
Barcelonès 408 440 848 8.904 7.793 16.697
Berguedà 33 9 42 285 141 426
Cerdanya 17 2 19 157 28 185
Conca de Barberà 20 6 26 152 67 219
Garraf 39 13 52 880 212 1.092
Garrigues 26 2 28 149 25 174
Garrotxa 35 6 41 485 92 577
Gironès 77 33 110 1.567 582 2.149
Maresme 130 76 206 2.670 1.168 3.838
Moianès 18 2 20 127 23 150
Montsià 31 4 35 492 55 547
Noguera 51 4 55 339 60 399
Osona 88 24 112 1.221 432 1.653
Pallars Jussà 10 3 13 81 26 107
Pallars Sobirà 12 0 12 76 0 76
Pla d'Urgell 35 2 37 375 41 416
Pla de l'Estany 18 4 22 310 48 358
Priorat 19 0 19 97 0 97
Ribera d'Ebre 28 2 30 212 21 233
Ripollès 20 4 24 181 45 226
Segarra 18 2 20 242 23 265
Segrià 114 30 144 1.560 502 2.062
Selva 62 12 74 1.250 194 1.444
Solsonès 14 2 16 110 40 150
Tarragonès 85 33 118 1.771 633 2.404
Terra Alta 21 0 21 123 0 123
Urgell 31 7 38 290 101 391
Vallès Occidental 238 185 423 5.287 3.048 8.335
Vallès Oriental 145 46 191 2.839 713 3.552
Catalunya 2.679 1.221 3.900 45.966 20.244 66.210
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: S'hi inclouen els centres privats que també imparteixen el primer cicle d'educació infantil (0 a 2 anys).

Darrera actualització: 3 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació infantil
Etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos: primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys). Poden impartir el primer cicle d'educació infantil els centres creats o autoritzats per l'Administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o escola bressol.
Educació primària
Ensenyament que comprèn sis cursos, des dels sis anys fins als dotze, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades són provisionales.