Saltar al contingut principal

Educació infantil. Unitats escolars i alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Educació infantil. Alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Total. Comarques i Aran Curs 2019/2020
Alumnes
Nens Nenes Total
Alt Camp 928 856 1.784
Alt Empordà 2.765 2.619 5.384
Alt Penedès 2.380 2.164 4.544
Alt Urgell 353 358 711
Alta Ribagorça 74 61 135
Anoia 2.433 2.302 4.735
Aran 190 163 353
Bages 3.693 3.654 7.347
Baix Camp 4.205 3.821 8.026
Baix Ebre 1.309 1.367 2.676
Baix Empordà 2.528 2.357 4.885
Baix Llobregat 16.450 15.561 32.011
Baix Penedès 1.980 1.913 3.893
Barcelonès 40.955 39.028 79.983
Berguedà 746 650 1.396
Cerdanya 353 319 672
Conca de Barberà 438 337 775
Garraf 2.541 2.449 4.990
Garrigues 310 308 618
Garrotxa 1.215 1.125 2.340
Gironès 4.732 4.355 9.087
Maresme 9.053 8.393 17.446
Moianès 212 226 438
Montsià 1.131 1.075 2.206
Noguera 708 687 1.395
Osona 3.348 3.159 6.507
Pallars Jussà 227 200 427
Pallars Sobirà 125 112 237
Pla d'Urgell 739 770 1.509
Pla de l'Estany 753 707 1.460
Priorat 125 121 246
Ribera d'Ebre 414 351 765
Ripollès 405 376 781
Segarra 456 441 897
Segrià 4.314 4.123 8.437
Selva 3.019 2.990 6.009
Solsonès 300 287 587
Tarragonès 5.191 4.997 10.188
Terra Alta 182 178 360
Urgell 772 774 1.546
Vallès Occidental 19.801 18.308 38.109
Vallès Oriental 8.073 7.628 15.701
Catalunya 149.926 141.670 291.596
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: Inclou només les dades dels centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.
Educació infantil. Alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Sector públic. Comarques i Aran Curs 2019/2020
Alumnes
Nens Nenes Total
Alt Camp 721 647 1.368
Alt Empordà 2.424 2.273 4.697
Alt Penedès 1.878 1.727 3.605
Alt Urgell 238 258 496
Alta Ribagorça 74 61 135
Anoia 1.729 1.572 3.301
Aran 190 163 353
Bages 2.739 2.651 5.390
Baix Camp 2.922 2.618 5.540
Baix Ebre 1.052 1.121 2.173
Baix Empordà 2.069 1.915 3.984
Baix Llobregat 11.630 10.868 22.498
Baix Penedès 1.710 1.617 3.327
Barcelonès 20.759 19.634 40.393
Berguedà 537 460 997
Cerdanya 290 251 541
Conca de Barberà 318 233 551
Garraf 2.035 1.940 3.975
Garrigues 249 244 493
Garrotxa 995 908 1.903
Gironès 3.449 3.151 6.600
Maresme 6.217 5.831 12.048
Moianès 184 202 386
Montsià 1.004 950 1.954
Noguera 553 542 1.095
Osona 2.429 2.297 4.726
Pallars Jussà 159 143 302
Pallars Sobirà 125 112 237
Pla d'Urgell 620 657 1.277
Pla de l'Estany 679 609 1.288
Priorat 125 121 246
Ribera d'Ebre 350 305 655
Ripollès 310 270 580
Segarra 404 376 780
Segrià 3.207 2.990 6.197
Selva 2.591 2.513 5.104
Solsonès 202 172 374
Tarragonès 3.691 3.435 7.126
Terra Alta 182 178 360
Urgell 538 547 1.085
Vallès Occidental 12.714 11.654 24.368
Vallès Oriental 6.203 5.900 12.103
Catalunya 100.495 94.116 194.611
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: Inclou només les dades dels centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.
Educació infantil. Alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Sector privat. Comarques i Aran Curs 2019/2020
Alumnes
Nens Nenes Total
Alt Camp 207 209 416
Alt Empordà 341 346 687
Alt Penedès 502 437 939
Alt Urgell 115 100 215
Alta Ribagorça 0 0 0
Anoia 704 730 1.434
Aran 0 0 0
Bages 954 1.003 1.957
Baix Camp 1.283 1.203 2.486
Baix Ebre 257 246 503
Baix Empordà 459 442 901
Baix Llobregat 4.820 4.693 9.513
Baix Penedès 270 296 566
Barcelonès 20.196 19.394 39.590
Berguedà 209 190 399
Cerdanya 63 68 131
Conca de Barberà 120 104 224
Garraf 506 509 1.015
Garrigues 61 64 125
Garrotxa 220 217 437
Gironès 1.283 1.204 2.487
Maresme 2.836 2.562 5.398
Moianès 28 24 52
Montsià 127 125 252
Noguera 155 145 300
Osona 919 862 1.781
Pallars Jussà 68 57 125
Pallars Sobirà 0 0 0
Pla d'Urgell 119 113 232
Pla de l'Estany 74 98 172
Priorat 0 0 0
Ribera d'Ebre 64 46 110
Ripollès 95 106 201
Segarra 52 65 117
Segrià 1.107 1.133 2.240
Selva 428 477 905
Solsonès 98 115 213
Tarragonès 1.500 1.562 3.062
Terra Alta 0 0 0
Urgell 234 227 461
Vallès Occidental 7.087 6.654 13.741
Vallès Oriental 1.870 1.728 3.598
Catalunya 49.431 47.554 96.985
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: Inclou només les dades dels centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació infantil
Etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos: primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys). Poden impartir el primer cicle d'educació infantil els centres creats o autoritzats per l'Administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o escola bressol.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades són provisionales.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".